Werkwijze Ethical Review Board

U kunt een onderzoek indienen voor ethische toetsing en laten beoordelen voor de aanvang van het onderzoek (dus voordat u start met het uitnodigen van deelnemers en start met de dataverzameling). De ERB beoordeelt geen onderzoeken retrospectief, of onderzoeken die al starten als de ethische toetsing nog niet is afgerond. Eerst is het goed om na te gaan of uw onderzoek binnen het domein van de ERB valt. Onderzoek valt binnen het domein van de ERB als het doel van het onderzoek gericht is op het vergaren van wetenschappelijke kennis ter verbetering van training of opleiding van (para)medische professionals. 

 

Op de subpagina’s van  deze website vindt u informatie over het indienen van een aanvraag met betrekking tot 1) de procedure bij het indienen van een aanvraag, en 2) het beleid van de NVMO ERB in een aantal beschreven situaties. Deze informatie wordt regelmatig van een update voorzien. We adviseren u deze informatie te raadplegen bij (de voorbereiding van) uw aanvraag.

Via de link bovenaan deze pagina komt u bij de aanvraagmodule. Deze module zal u stap voor stap door een aantal vragen heen leiden. Het systeem waarschuwt als er kosten gemaakt moeten worden. 

Onderzoeken die binnenkomen bij de ERB worden altijd ingedeeld in een categorie: automatische review, beperkte review of volledige review. Bij een beperkte of volledige review is het belangrijk dat u een goed uitgewerkt onderzoeksprotocol, informatiebrief en informed consent indient. Op deze website vindt u voorbeelden van deze documenten, die weergeven wat de  verwachtingen zijn van de NVMO ERB met betrekking tot uw aanvraag. We adviseren u om deze voorbeelddocumenten te gebruiken bij het schrijven en indienen van uw aanvraag. Het heeft de voorkeur om dezelfde lay-out aan te houden, dit vergemakkelijkt en versnelt de toetsingsprocedure.

Na afronden van de toetsing ontvangt u een brief met de uitkomst van de toetsing, specifiek voor uw onderzoek. Deze brief kunt u meesturen bij uw aanvraag of gebruiken als verklaring voor de tijdschriften die daar om vragen. De tijd die nodig is voor beoordeling wisselt en kan oplopen doordat het dossier soms meerdere malen aangepast moet worden. Houd u hier a.u.b. rekening mee bij het indienen en start dus tijdig met de procedure.

Ethische toetsing onderzoek Overzicht