Vergaderdata ERB

Op deze pagina staat weergegeven wanneer de ERB vergadert om de dossiers te bespreken. Per vergadering staat aangegeven wanneer de deadline is voor het indienen van een dossier.

Datum vergadering       Uiterste datum indienen onderzoek
09 december 2021   18 november 2021
03 februari 2022
     06 januari 2022
 17 maart 2022      17 februari 2022 
21 april 2022   24 maart 2022
09 juni 2022   12 mei 2022
14 juli 2022   16 juni 2022
01 september 2022   04 augustus 2022
13 oktober 2022   15 september 2022
 08 december 2022     10 november 2022

 

Wanneer de toetsing van uw onderzoek is afgerond, ontvangt u een brief met de uitkomst van de toetsing. Deze brief kunt u ook gebruiken als verklaring voor de tijdschriften die hierom vragen. De meeste aanvragen komen terecht in de categorie beperkte review (categorie C) of volledige review (categorie D). Valt uw aanvraag in een van deze categorieën, dan ontvangt u binnen een aantal weken nadere vragen van de ERB over uw onderzoek. U krijgt dan opnieuw een link met toegang tot uw digitale dossier, zodat u de gevraagde aanpassingen kunt doen.   

Doorlooptijd
Valt uw aanvraag in categorie A of B, dan krijgt u hiervan direct bericht. Bij categorie C duurt dit gemiddeld 2 tot 3 weken (mits er geen nadere correspondentie vereist is), bij categorie D ongeveer 8 weken.  De doorlooptijd kan oplopen door vragen van de commissie en de tijd die onderzoekers nodig hebben om deze te beantwoorden. Houdt u hier a.u.b. rekening mee door tijdig te starten met het indienen van uw aanvraag.

 
Ethische toetsing onderzoek Overzicht