Vergaderdata ERB

Op deze pagina staat weergegeven wanneer de ERB vergadert om de dossiers te bespreken. Per vergadering staat aangegeven wanneer de deadline is voor het indienen van een dossier.

2022/2023

Datum vergadering Uiterste datum indienen onderzoek
08 december 2022 10 november 2022
26 januari 2023 29 december 2023
09 maart 2023 09 februari 2023
20 april 2023 23 maart 2023
01 juni 2023 04 mei 2023
06 juli 2023 08 juni 2023
07 september 2023 10 augustus 2023
02 november 2023 05 oktober 2023
14 december 2023 16 november 2023

Wanneer de toetsing van uw onderzoek is afgerond, ontvangt u een brief met de uitkomst van de toetsing. Deze brief kunt u ook gebruiken als verklaring voor de tijdschriften die hierom vragen. De meeste aanvragen komen terecht in de categorie beperkte review (categorie C) of volledige review (categorie D). Valt uw aanvraag in een van deze categorieën, dan ontvangt u binnen een aantal weken nadere vragen van de ERB over uw onderzoek. U krijgt dan opnieuw een link met toegang tot uw digitale dossier, zodat u de gevraagde aanpassingen kunt doen.   

Doorlooptijd
Valt uw aanvraag in categorie A of B, dan krijgt u hiervan direct bericht. Bij categorie C duurt dit gemiddeld 2 tot 3 weken (mits er geen nadere correspondentie vereist is), bij categorie D ongeveer 8 weken.  De doorlooptijd kan oplopen door vragen van de commissie en de tijd die onderzoekers nodig hebben om deze te beantwoorden. Houdt u hier a.u.b. rekening mee door tijdig te starten met het indienen van uw aanvraag.

 
Ethische toetsing onderzoek Overzicht