Vergaderdata ERB

Op deze pagina staat weergegeven wanneer de ERB vergadert om de dossiers te bespreken. Per vergadering staat aangegeven wanneer de deadline is voor het indienen van een dossier.

Datum vergadering       Uiterste datum indienen onderzoek
4 februari 2021
  14 januari 2021
18 maart 2021   25 februari 2021
22 april 2021   1 april 2021
10 juni 2021   20 mei 2021
15 juli 2021   24 juni 2021
2 september 2021   12 augustus 2021
14 oktober 2021   23 september 2021
 9 december 2021        11 november 2021

 

Wanneer de toetsing van uw onderzoek is afgerond, ontvangt u een brief met de uitkomst van de toetsing. Deze brief kunt u ook gebruiken als verklaring voor de tijdschriften die hierom vragen. De meeste aanvragen komen terecht in de categorie beperkte review (categorie C) of volledige review (categorie D). Valt uw aanvraag in een van deze categorieën, dan ontvangt u binnen een aantal weken nadere vragen van de ERB over uw onderzoek. U krijgt dan opnieuw een link met toegang tot uw digitale dossier, zodat u de gevraagde aanpassingen kunt doen.   

Doorlooptijd
Valt uw aanvraag in categorie A of B, dan krijgt u hiervan direct bericht. Bij categorie C duurt dit gemiddeld 2 tot 3 weken (mits er geen nadere correspondentie vereist is), bij categorie D ongeveer 8 weken.  De doorlooptijd kan oplopen door vragen van de commissie en de tijd die onderzoekers nodig hebben om deze te beantwoorden. Houdt u hier a.u.b. rekening mee door tijdig te starten met het indienen van uw aanvraag.

 
Ethische toetsing onderzoek Overzicht