Praktijk van het medisch onderwijs

Hoe goed sluit het medisch onderwijs daadwerkelijk aan op de praktijk? In de werkgroep PMO wisselen ervaringsdeskundigen hun ideeën uit over de praktijk van het medisch onderwijs. De resultaten vormen input vr de opleidingen in de gezondheidszorg.

Activiteiten Jaarlijks worden vier interactieve onderwijsmiddagen in Utrecht georganiseerd en een bijeenkomst op het NVMO-congres. De bijeenkomsten worden ingeleid met een presentatie, gevolgd door een interactieve werkvorm (discussie, debat, workshop, enzovoorts). Heb je een idee voor een onderwerp, of wil je eigen ervaringen delen? Stuur dan een e-mail naar Maarten Verwijnen. 

 

 

Planning onderwijsmiddagen 
- 21 maart 2023: "Expertise ontwikkeling van artsen...hoe gebeurt dat en wat betekent dat voor het medisch onderwijs?"

 

Inhoud en resultatenHet materiaal van de bijeenkomstenbijeenkomsten wordt na afloop per email verspreid onder de deelnemers.

 

Contact met de werkgroep De coördinatie van de activiteiten van de werkgroep is in handen van Maarten Verwijnen van Maastricht University.

 

BijdragenWil je ook bijdragen aan deze werkgroep? Neem dan contact op met de coördinator Maarten Verwijnen

Werkgroepen Overzicht