Academic Freedom

Academische vrijheid is een actueel en dynamisch onderwerp dat continu aandacht vereist van allen die werkzaam zijn binnen de academische wereld. Na het mede verzorgen van het NVMO lustrum in 2017 zijn de organisatoren doorgegaan om aandacht te vragen voor Academische Vrijheid binnen NVMO. Inmiddels is de werkgroep Academische Vrijheid een vaste waarde binnen NVMO.

Directe aanleiding voor de keuze van dit lustrumthema was de situatie in Turkije in de zomer van 2016. Academici en onderwijzend personeel werden massaal ontslagen en mochten het land niet uit. Hoe is het wereldwijd eigenlijk gesteld met de academische vrijheid? Wat betekent  academische vrijheid voor het wetenschappelijk klimaat, het onderwijs én voor het persoonlijk professionele leven van de mensen?

In Nederland denken wij er goed voor te staan, binnen de NVMO wordt veel vrijheid gevoeld. Maar hoe dan? Hoe ziet onze Academisch Vrijheid eruit? Academische vrijheid wordt gedefinieerd als “freedom of teaching and discussion, freedom in carrying out research and disseminating and publishing the results thereof…” (Evans, Nathan, Unesco). Hoe denken wij als NVMO daarover en hoe debatteren we hierover in onze werkgroepen en tijdens het congres?

Lees meer

Communicatie Onderwijs

In de gezondheidzorg is communicatie onmisbaar bij het contact met patiënt of collega’s. Binnen medische opleidingen wordt daarom aandacht besteedt aan communicatieonderwijs. 

Lees meer

Digitaal leren en innoveren

Deze werkgroep faciliteert en bevordert community vorming, visievorming, kennisontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en inspiratie rondom digitaal leren en innoveren voor onderwijs in het gezondheidszorgdomein.

Dat betreft zowel de geneeskunde opleiding als biomedische wetenschappen, onderwijs op het terrein van verpleegkunde, paramedische beroepen en bij- en nascholing van gezondheidzorgprofessionals. De werkgroep bestaat sinds 1992, voorheen onder de naam E-learning. 

Lees meer

Docentprofessionalisering

Docenten in het medisch onderwijs verder professionaliseren, zorgen voor waardering en een goed carrièreperspectief. Dat is het doel van onze werkgroep. 

Onze werkgroep bundelt expertise en ervaring om docenten in het medisch opleidingscontinuüm verder te professionaliseren. De werkgroep wil zich ontwikkelen tot een expertisegroep die adviseert en een rol speelt bij onderzoek op dit gebied. Met onze visie zetten wij ons in voor de belangen van deze docenten. 

Lees meer

Interprofessional Leadership

NVMO workgroup: Interprofessional leadership

Introduction: Teamwork seems easy at first sight. Most of us would claim to be good team workers, but we are often confronted with difficulties within leadership in interprofessional teams in daily practice. Yet, especially in health care, good teamwork is essential for effective patient-centered care. While research has shown that collaboration between healthcare professionals does have a positive effect on the quality of care, its implementation in daily practice remains challenging to achieve.

In many hospital settings worldwide, hierarchical structures are still prominent in health care processes and constitute the standard for many hospital leadership structures. For example, doctors are typically (put) in charge, while nurses and supportive care providers are expected to carry out the operational orders. Hence, transforming this structure with a shift towards more collaboration between the various professional groups is crucial and necessary. This shift requires not only a different kind of collaboration but also the development of new role patterns for health care workers.

The doctor’s role within the CanMEDS framework has recently changed from manager to leader, with nursing leadership also rising. With these changes, new questions and needs are emerging regarding the composition and delegation of tasks within healthcare teams.

It remains unclear to curriculum developers, teachers, and students in medical and nursing education, how to implement this. Furthermore, research on interprofessional leadership in the medical and nursing sector is sparse and does not clarify how we 1. can promote collaboration between healthcare professionals and  2. counteract the negative aspects of the hierarchy. In this workgroup (or special interest group), we focus on how healthcare professionals can evolve as leaders and promote good collaboration. We intend to achieve this through dialogue on daily issues in the healthcare workplace, identifying problems in interprofessional collaboration in healthcare teams, and developing research to find a better solution. As this issue is not peculiar to the Netherlands alone, we shall work closely together with other international workgroups to learn from each other and exchange ideas.

Aim: To find a new best practice for professionals in interprofessional health care by:

      Organize conventions, workshops, and (joint) lectures

      Participate in research and contribute to international conferences

      Identify problems in interprofessional health care relations

      Facilitate connections between professionals on a global platform

      Assist teachers in translating theory/ideology of leadership into practice

      Support healthcare workers to reflect on intrinsic roles in interprofessional leadership to use this to achieve better collaboration

Target: Professionals in medical/nursing and other allied healthcare education and practice

Activities: this workgroup will congregate approximately six times a year, digitally or physically, to exchange knowledge, experiences, and new projects, followed by symposia available for all members.

Members: doctors and nurses (specialized or yet to be trained) are represented in this group. If you are interested in learning more or being part of the workgroup, then you can contact us through Leadershipnvmo@gmail.nl

Co-chairs

·       Nora Petrzik (nora008@me.com)  - ANIOS IC, Elizabeth TweeSteden ZIekenhuis, Tilburg.

·       Jamiu Busari (jamiu.busari@maastrichtuniversity.nl) – Pediatrician & Assoc. Prof., Maastricht University

Internationalisering

Studenten Geneeskunde zijn van oudsher zeer mobiel.  Met name in de klinische fase gingen veel studenten op pad, en veelal naar de tropen.

Door de contacten die daaruit ontstonden, kunnen nu jaarlijks meer dan duizend Nederlandse en Vlaamse medische studenten internationale ervaring opdoen. Niet alleen klinische stages, maar ook wetenschappelijke stages en soms ook in de pre-klinische fase. 

Lees meer

Klinische Vaardigheden

Het leren uitvoeren van het lichamelijk onderzoek en andere patiëntgebonden vaardigheden (zoals het inbrengen van een infuus of het hechten van een wond) is een onderdeel van elke medische opleiding. De organisatie en planning van dit onderwijs verschilt per instelling. Vaak valt dit onderwijs onder de termen Klinische Vaardigheden of Clinical Skills. Omdat veel opleidingen naar hetzelfde einddoel toewerken waarbij opleidingen ook verschillend zijn ten aanzien van opbouw en keuzes, zijn er verschillende curricula. 

Lees meer

Kwaliteitszorg

Minstens zo belangrijk als de kwaliteit van de zorg zelf, is de kwaliteit van het medisch onderwijs. Hoe kunnen we die kwaliteit meten en evalueren? En welke middelen zijn daarvoor beschikbaar?

De werkgroep Kwaliteitszorg biedt verschillende activiteiten en informatie aan voor iedereen die betrokken is bij kwaliteitszorg van medisch onderwijs. Het doel van de werkgroep is dat de leden leren van en met elkaar. 

Lees meer

Leven Lang Leren / CPD

Een 'Leven  Lang Leren' als belangrijke en zichtbare schakel binnen het opleidingscontinuüm
We leiden professionals op binnen een opleidingscontinuüm. De fase van een 'leven lang leren' is de langste fase van het opleidingscontinuüm, met de meest directe impact op patiëntenzorg. Binnen deze werkgroep geven we aandacht aan het (samen) leren na de formele opleiding, een leven lang blijven leren, zowel op de werkvloer als via formeel onderwijs (Continue Professionele Ontwikkeling (CPO) en Continue Medische Educatie (CME).

Lees meer

Medische vervolgopleidingen

Goed medisch onderwijs start bij een goed opleidingsplan. Onze werkgroep kijkt met een toekomstgerichte blik naar de vorm en inhoud van medische vervolgopleidingen.

We leiden immers op voor 2025, én verder… 

Lees meer

Onderzoek van onderwijs

Welke kwaliteitscriteria gelden voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek in het medisch onderwijskundig onderzoek? Welke afwijkingen zijn acceptabel? Deze werkgroep wisselt expertise op het gebied van onderzoek van onderwijs uit. 

Lees meer

Palliatieve zorg binnen het zorgonderwijs

Bijna alle zorgverleners krijgen te maken met ongeneeslijk zieke patiënten en hun naasten. Palliatieve zorg –zorg in deze laatste levensfase- is zorg die iedere zorgverlener zou moeten kunnen verlenen op een voldoende niveau. Zo staat het ook benoemd in onder meer het meest recente Raamplan Artsopleiding Geneeskunde.

Lees meer

Patiƫntparticipatie

In het medisch onderwijs en bij onderzoek, beleid of kwaliteit van (eigen) zorg, wordt steeds meer gebruik gemaakt van patiëntparticipatie; het inbrengen en benutten van de specifieke ervaringsdeskundigheid van patiënten zelf en/of hun naasten.

Lees meer

Planetary Health

We zijn we?
Oprichters van de werkgroep Planetary Health zijn Nienke Boogaard (Assistant Professor Specialisme Ouderengeneeskunde Opleiding LUMC) en Lisa de Jonge (Gedragswetenschappelijk docent Huisartsopleiding ErasmusMC), twee bevlogen onderwijsprofessionals met een interesse in het ontwikkelen, implementeren en geven van onderwijs binnen de zorg op maatschappelijk relevante thema’s. Binnen het landelijke onderwijsinnovatieproject ‘Planetary Health en duurzame zorg in de Huisartsopleiding’ hebben wij met plezier samengewerkt en is het idee ontstaan deze werkgroep op te richten.

Lees meer

Praktijk van het zorgonderwijs (PZO)

De onderwijsmiddagen van de werkgroep PZO zijn bedoeld om van en met elkaar te leren door delen van ervaringen uit de praktijk van het zorgonderwijs. De doelgroep is medewerkers en studenten in opleidingen in de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen.

Lees meer

Preventie en Leefstijl

Preventie en Leefstijl

 

Kennis over preventie en leefstijl staat steeds meer centraal bij het bevorderen van individuele gezondheid en van die van de maatschappij. In de (bio)medische opleidingen is anno 2021 weinig, en in elk geval niet gestructureerd, aandacht voor ontwikkeling op het gebied van onderwijs over preventie en leefstijl. Dit betreft niet alleen kennis over het belang van deze onderwerpen, maar ook de aanpak van leefstijl in de spreekkamer, (on)zin van verschillende interventies, de onderliggende wetenschap.

 

Met de komst van het Raamplan artsopleiding 2020 moet de opleiding van de arts van de toekomst worden aangepast. De werkgroep “Preventie en leefstijl” wil de brede ontwikkeling van onderwijs op dit vlak stimuleren. Via de werkgroep is het mogelijk om kennis en ervaring uit te wisselen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen rondom dit thema. De werkgroep is er voor alle leden van de NVMO die geïnteresseerd zijn in onderwijsontwikkeling met betrekking tot “Preventie en leefstijl”.

 

Het doel van de werkgroep is:

  • Identificeren en uitwisselen van bestaand onderwijsmateriaal van zowel binnen als buiten de UMC’s;
  • Stimuleren van de ontwikkeling van nieuw onderwijsmateriaal, zowel inhoudelijk als qua vorm, met onderwerpen als van mechanismen achter leefstijlfactoren, de wetenschap erachter, communicatie hierover, en bijvoorbeeld praktische toepassingen, richtlijnen en de noodzakelijke randvoorwaarden voor een gezonde leefstijl;
  • Ontwikkelen van geschikte toets-vormen aangaande “Preventie en leefstijl”;
  • Het stimuleren van interprofessionele en intercollegiale samenwerking.

 

Activiteiten
De werkgroep wil jaarlijks actief participeren aan het NVMO-congres, organiseert thematische bijeenkomsten, en zoekt samenwerking met andere werkgroepen binnen de NVMO en relevante andere organisaties.

Relevante thema’s hierbij zijn:

·       Onderwijsontwikkeling, live en virtueel

·       Opzetten van docenttrainingen

·       Interprofessionele samenwerking, waarbij ook gedacht moet worden aan HBO- en MBO-niveau

·       Communicatie; onder andere motiverende gesprekstechnieken

 

Contact met de werkgroep
We zoeken met name ook mensen die de kerngroep (de ‘trekkers’) zouden willen vormgeven. De kerngroep wordt bij voorkeur samengesteld uit leden van alle UMC’s en andere relevante onderwijsinstellingen.

·       Tanya Bisseling

·       Pim Assendelft

·       Manon van den Berg

·       Dick Thijssen

·       Ellen Bazelmans 

 

Allen Radboudumc, Nijmegen

Voor contact: Tanya.Bisseling@radboudumc.nl

 

Lid worden
Heb je interesse in en/of wil je actief meewerken aan onderwijsontwikkeling op dit gebied? Word dan lid van de werkgroep “Preventie en leefstijl”! Aanmelden kan via een e-mail met daarin je instelling, je professionele achtergrond aan
werkgroepen@nvmo.nl, onder vermelding van ‘lidmaatschap werkgroep Preventie en leefstijl’.

Professionaliteit

Hoe stel je je professioneel op? Welke professionele gedragingen horen bij ons vak?

De werkgroep Professionaliteit wisselt ervaring uit, deelt kennis en vergroot expertise over medische professionaliteit, professioneel gedrag en professionele identiteitsvorming. Wij volgen nieuwe ontwikkelingen, bespreken nieuwe literatuur en behandelen casuïstiek over (on)professioneel handelen. 

Lees meer

Selectie

Hoe selecteer je de meest geschikte kandidaten voor de opleiding? Welke criteria worden gehanteerd door de verschillende opleidingen en wat zijn de resultaten?

Lees meer

Simulatie en gestandaardiseerde patiƫnten

De werkgroep is ontstaan vanuit de behoefte aan een landelijk platform voor SP-Educators. Professionals die zich bezighouden met onderwijs waarbij simulatie en/of gestandaardiseerde patiënten (SPs) worden gebruikt, kunnen elkaar hier ontmoeten en van elkaar leren over het gebruik van SPs. 

Lees meer

Skills en simulatie (DSSH)

In medische opleidingen wordt steeds meer gebruik gemaakt van Simulatie en 'Serious Gaming'. De NVMO en de vereniging Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH) werken samen aan de ontwikkeling en toepassing van deze vormen van onderwijs.

Lees meer

Team based learning

Team Based Learning (TBL) is een vorm van samenwerkend leren, waarbij studenten in teams op activerende wijze bezig zijn met de leerstof. Individuele verantwoordelijkheid en directe feedback spelen hierbij een belangrijke rol.

 

Lees meer

Toetsing

De werkgroep Toetsing houdt zich in de breedste zin bezig met toetsing en assessment van (bio)medisch onderwijs. Dus zowel met schriftelijke en digitale toetsen, als met vaardigheidstoetsen, opdrachten en portfolio-beoordelingen. En in alle fases van het onderwijsproces, van ontwerp en implementatie tot evaluatie.

Lees meer

Wetenschappelijke vorming

De werkgroep Wetenschappelijke Vorming is al vele jaren een actief orgaan waarin NVMO leden van alle verschillende universiteiten uit Vlaanderen en Nederland samen discussiëren en werken aan (verbetering van) de academische en wetenschappelijke vorming van de geneeskunde studenten. 

Lees meer

Zij-Instroom

 

Intro
Alle UMCs in Nederland bieden een kleine groep studenten met een diploma van een andere bacheloropleiding dan geneeskunde de mogelijkheid om opgeleid te worden tot arts of arts-onderzoeker.

Utrecht en Maastricht kennen de vierjarige geaccrediteerde masteropleidingen tot arts-onderzoeker, respectievelijk SUMMA en A-KO. In Groningen, Nijmegen, Amsterdam (2x), Leiden en Rotterdam bestaan zij-instroomprogramma’s met een grote verscheidenheid aan ingangseisen, selectieprocedures en programma’s.

Algemene deler van al deze programma’s is dat de belangstelling voor deze programma’s groot is, deelnemende studenten zeer gemotiveerd zijn, zij uitstekende studieresultaten behalen en moeiteloos hun plek vinden op de arbeidsmarkt. De programma’s dragen bij aan meer diversiteit in achtergrond onder de geneeskundestudenten en daarmee onder de toekomstige artsen.

De NVMO werkgroep Zij-Instroom is opgericht in 2019 en beoogt de expertise die is opgebouwd binnen deze programma’s te bundelen en breder beschikbaar te maken voor de NVMO gemeenschap. 

 

Lees meer