Palliatieve zorg binnen het zorgonderwijs

Bijna alle zorgverleners krijgen te maken met ongeneeslijk zieke patiënten en hun naasten. Palliatieve zorg –zorg in deze laatste levensfase- is zorg die iedere zorgverlener zou moeten kunnen verlenen op een voldoende niveau. Zo staat het ook benoemd in onder meer het meest recente Raamplan Artsopleiding Geneeskunde.

Alle medische faculteiten zijn momenteel bezig met het implementeren en optimaliseren van voldoende hoogwaardig onderwijs over het thema palliatieve zorg in het curriculum. Het gaat daarbij enerzijds over o.a. juiste communicatie-skills, palliatief redeneren, voldoende kennis over optimaal symptoommanagement, en anderzijds om een bredere paradigmashift: naast curatie en preventie, vormt ook palliatie een essentieel onderdeel van het werk van de toekomstige (basis)arts. Ook binnen de verpleegkundige opleidingen is er steeds meer aandacht voor dit onderdeel van de zorg en wordt gekeken hoe dit vorm kan krijgen binnen het praktijkgerichte onderwijs.

Onze actiegerichte doelen zijn:

 1. Docenten en onderwijsontwikkelaars te inspireren om van en met elkaar te leren hoe je een gelaagd thema als palliatieve zorg kunt implementeren in een al (over)vol curriculum. Kortom: de onderwijsimplementatie en optimalisatie van onderwijs op gebied van palliatieve zorg.
  Hierbij denken we aan het delen van geëvalueerde succesvolle onderwijsvormen -of interventies. Ook het bespreken van minder of niet-succesvolle voorbeelden kan helpen; ook daarvan kunnen we leren. 
 2. Docentprofessionaliteit te faciliteren. Docenten geven aan dat het thema palliatieve zorg soms lastig is om te onderwijzen. Het kan een potentieel gevoelig thema zijn, voor de docent zelf en voor de studenten. Hoe daarmee om te gaan? 
 3. Het onderwijs over palliatieve zorg interprofessioneel vorm te geven. Palliatieve zorg is netwerkzorg, en goede samenwerking start al tijdens het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking tussen docenten uit verschillende disciplines, en aan gezamenlijk leren en onderwijzen van studenten vanuit verschillende opleidingen. Hierbij is bijvoorbeeld ook ruimte voor de geestelijk verzorger als docent, en leren van patiënten en naasten als deskundigen.
 4. Op metaniveau, is het doel om met elkaar te leren en experimenteren hoe palliatieve zorg onderwijs kan bijdragen aan de paradigmashift betreffende ziekte en gezondheid, het bespreekbaar maken van sterfelijkheid, en de maatschappelijke opgave van de uitvoerbaarheid van de zorg en tevredenheid van zorgverleners waar palliatieve zorg een belangrijk onderdeel uit maakt. Niet alles wat kan, hoeft immers!

Onze activiteiten: 
In de werkgroep streven we naar:

 • drie themamiddagen per jaar, waarvan twee zelfstandig en één in samenwerking met een wisselende andere NMVO werkgroep
 • jaarlijkse bijdrage aan het NVMO-congres
 • publiceren van onderzoek naar onderwijs op gebied van palliatieve zorg 
 • bijdragen aan internationale congressen en symposia
 • samenwerking met vergelijkbare (internationale) werkgroepen

De bijeenkomsten staan open voor alle NVMO-leden die geïnteresseerd zijn in onderwijs over palliatieve zorg en de implementatie ervan in het (para)medisch (praktijk)onderwijs.

Contact met de werkgroep
Deze NVMO-werkgroep bestaat uit een kerngroep met leden vanuit verschillende faculteiten en disciplines. De groep wordt voorgezeten door Juliette Parlevliet; vicevoorzitters zijn Chantal Hensens en Marieke van den Brand. 
Werkgroepleden zijn van harte welkom!

Contact adres: werkgroepen@nvmo.nl 
Contactpersonen:
Juliette Parlevliet, Amsterdam UMC
Chantal Hensens, Radboudumc

 

Werkgroepen Overzicht