Congresonderdelen NVMO 2024

Het NVMO Congres 2024 kent totaal 6 verschillende onderdelen. Onderzoekspapers, Praktijkpapers, posterpresentaties, workshops, rondetafelsessies en Fringesessies.

1. Onderzoekspapers hebben betrekking op onderzoek op het brede terrein van onderwijs of opleiding.Een onderzoekspaper rapporteert een volledig afgeronde studie, inclusief resultaten en conclusie. Het onderzoek is ingebed in theorie/literatuur en draagt bij aan verdere theorievorming en/of toetst bestaande theorieën. Het kan zowel reviews, literatuurstudies, als empirisch (kwantitatief als kwalitatief) onderzoek betreffen.

2. Praktijkpapers hebben betrekking op praktijkvoorbeelden op het brede terrein van onderwijs of opleiding.Bijvoorbeeld beschrijvingen en innovaties van de onderwijspraktijk of evaluaties van lokale ontwikkelingen. De nadruk ligt op implicaties voor de onderwijs- of opleidingspraktijk en 'lessons learned'. De praktijkvoorbeelden kunnen uiteraard geslaagde innovaties betreffen, maar ook voorbeelden waar het 'fout' is gegaan en de analyse daarvan kunnen zeer leerzaam zijn!

3. Posterpresentaties kunnen over zowel afgerond als lopend onderzoek als ontwikkelingen, innovaties of beschouwingen op onderwijs- en opleidingsgebied gaan.

4. Workshops zijn interactieve sessies bedoeld om deelnemers kennis te laten maken met nieuwe ideeën, methodes of tools die voortkomen uit onderzoek en/of praktijkervaringen in het onderwijs. In workshops worden interactieve werkvormen gebruikt zodat de deelnemers zelf aan de slag kunnen.

5. Rondetafelsessies zijn interactieve sessies waarin een bepaald thema of probleem vanuit verschillende perspectieven wordt belicht en bediscussieerd. Deelnemers aan een rondetafelsessie worden actief betrokken in de discussie.

6. In Fringesessies kan alles - als het maar verband houdt met onderwijs in gezondheidszorgberoepen in de breedste zin van het woord.

NVMO Congres 2024 Overzicht