Thema NVMO Congres 2024 'Gelijke kansen in het gezondheidszorgonderwijs''

Gelijke kansen binnen het onderwijs is een grondbeginsel van ons onderwijsstelsel. Daarnaast is het van belang dat de toekomstige gezondheidszorg wordt verleend door een populatie die een afspiegeling is van de samenleving. Gelijke kansen zijn niet alleen vanuit rechtvaardigheidsbeginsel van belang maar een toegenomen diversiteit zorgt er ook voor dat aan de behoeften van alle (toekomstige) patiënten wordt voldaan. 

In de huidige gezondheidszorgopleidingen in Nederland en Vlaanderen is de studentpopulatie niet divers genoeg om representatief te zijn. Belangrijke oorzaak hiervan is dat er grote verschillen in kansengelijkheid voor studenten bestaan afhankelijk van gender, seksualiteit, etniciteit, beperkingen en sociaal economische status (SES). De kans op toelating tot bijvoorbeeld een opleiding geneeskunde hangt onder meer samen met de etnische achtergrond, sociale status en het opleidingsniveau van ouders (2022 Mulder). 

Daarnaast is de kans op het succesvol afronden van de opleiding geneeskunde voor studenten met een migratieachtergrond kleiner (2015 Stegers-Jager) en ervaren studenten met lichamelijke of psychische beperkingen belemmeringen bij hun studievoortgang. Dit geldt ook in meer of mindere mate voor andere gezondheidszorgopleidingen zoals fysiotherapie en verpleegkunde. 

De laatste jaren is veel onderzoek verricht naar deze onbedoelde kansenongelijkheid en dit heeft geleid tot een aangepaste wetgeving voor fixusopleidingen. Met de veranderde wetgeving kan de universiteit of hogeschool zelf gaan kiezen welk selectie instrument men gat inzetten met als doel de kansengelijkheid te vergroten. De gewenste grotere diversiteit aan studenten op de opleidingen vraagt ook ontwikkeling van culturele competenties en didactische strategieën van docenten om hierbij aan te kunnen sluiten. 

Het congres van de NVMO dat op 16 en 17 mei 2024 wordt gehouden heeft als thema 'Gelijke kansen in het gezondheidszorgonderwijs'. We kijken uit naar interessante lezingen, voordrachten en gesprekken over dit onderwerp. 

 

Met vriendelijke groet,
Namens de hoofdorganisatoren van het NVMO Congres 2024
HAN University of Applied Sciences
Geert van den Brink & Miriam Reelick

NVMO Congres 2024 Overzicht