Promovendidag 2022

Het is binnenkort weer zover, op vrijdag 8 april is de NVMO Promovendidag 2022! We nodigen jullie hierbij van harte uit om deel te nemen. Er is een divers programma samengesteld binnen het thema ‘Gezond promoveren’, waarvan jullie in de bijlage een kort overzicht kunnen vinden. Meer informatie over de inhoud van de workshops zal spoedig volgen via de NVMO website. Tevens kan je je opgeven voor de preconference workshop op donderdagmiddag 7 april 2022 met als titel ‘Weten wat je drijft – krijg zicht op je waarden’.

Naast het volgen van workshops krijgen promovendi de unieke kans om laagdrempelig hun onderzoek te presenteren en hierbij eventueel een vraag of dilemma voor te leggen aan het publiek. Heb je vragen over het gebruik van een bepaalde onderzoeksmethode? Of wil je sparren over extra manieren om naar je resultaten te kijken? Of kan je inspiratie gebruiken voor vervolgonderzoeken? Er zullen genoeg mensen aanwezig zijn die je hierbij kunnen helpen! En ook al weet je van tevoren nog niet of je een vraag of dilemma hebt, de ervaring leert dat je achteraf altijd blij bent dat je jouw onderzoek gepresenteerd hebt aan een hele set frisse ogen. In de bijlage kan je een format vinden die je kunt gebruiken voor het indienen van een abstract. De deadline hiervoor is vrijdag 25 februari 2022.

Net als voorgaande jaren zal er ook de kans gegeven worden aan een promovendus om een proefpromotie te doen. Ook kan je aan deze proefpromotie deelnemen als opponent, rector magnificus of publiek. Meer informatie over de verschillende rollen staat in het programmaboekje. Opgeven hiervoor doe je ook via het inschrijfformulier.

Om deze dag tot een succes te maken is het zeker van belang dat naast promovendi ook begeleiders aanwezig zijn! Zo ontstaat er een mooie mix van peer-learning én leren van experts. Na het succes van de speciaal voor (co)promotoren georganiseerde workshop van vorig jaar zal er ook dit jaar aan jullie worden gedacht door het organiseren van een speciale workshop. Check als promovendus ook even of je begeleiders ook deze uitnodiging hebben ontvangen. Zo niet, stuur deze dan gerust aan hen door.

Als laatste willen we jullie speciale aandacht voor de Marijke Sterman prijs . Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een promovendus die belichaamt waar Marijke voor staat. Wat dat is kunnen jullie vinden in het programmaboekje in de bijlage. Ken je een promovendus die hieraan voldoet? Nomineer deze persoon dan door een korte beschrijving te sturen waarom juist deze collega de prijs verdient. De deadline hiervoor is 15 maart 2022.

Opgeven kan je doen door hier te klikken. Abstracts, nominaties voor de Marijke Sterman prijs en al je andere vragen kan je sturen naar promovendi@nvmo.nl. Op dit moment gaan wij er vanuit dat de dag op locatie in Utrecht zal plaatsvinden bij de faculteit Diergeneeskunde. Jullie ontvangen tijdig bericht indien we zullen overschakelen naar een online variant.

Hopelijk tot ziens in april! 

Linda Roossien, Laura Kalfsvel, Wieke van der Goot en Larissa Ruczynski

Downloads:

Promovendi/Jonge Onderzoekers Netwerk Overzicht