Van de NVMO voorzitter februari 2024 | Rashmi Kusurkur

Beste NVMO leden,

Allereerst hoop ik dat 2024 als een energiek jaar voor jullie is begonnen. Het bestuur heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan de jaarafsluiting en we zijn blij dat we het verenigingsjaar 2023 positief hebben kunnen afsluiten. Het jaarverslag 2023 van de NVMO en de begroting voor 2024 worden de komende weken afgerond. Op 26 maart zal het financiële verslag en het jaarverslag tijdens ALV gepresenteerd worden.

Lees meer

Nieuwe werkgroep 'Planetary Health'

Met veel plezier laten we weten dat we een NVMO werkgroep 'Planetary Health' oprichten. Met deze nieuwe werkgroep willen we docenten, onderzoekers en onderwijsontwikkelaars ondersteunen in het werk en een netwerk van zorgprofessionals creëren die zich met dit thema bezig (willen) houden.

Lees meer

Nieuwe werkgroep 'Curriculumontwerp en -Onderhoud' (CO&O)

Met de start van het nieuwe jaar, begint ook de nieuwe NVMO-werkgroep 'Curriculumontwerp en –Onderhoud' (CO&O) haar activiteiten. In de afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan de oprichting, en nu kunnen we daadwerkelijk van start. We willen jullie informeren over onze plannen en werkwijze, en alvast een tipje van de sluier oplichten over wat jullie van ons kunnen verwachten.

Lees meer

Vacature AIOS-commissielid NVMO Ethical Review Board (ERB)

De NVMO Ethical Review Board (ERB) heeft vanwege het vertrek van het AIOS-commissielid een vacature voor een nieuw AIOS-lid. De aanwezigheid van een AIOS is belangrijk voor goede ethische toetsing. Onder een AIOS-commissielid verstaan we een verpleegkundige, paramedicus of arts in opleiding tot specialist. Een AIOS vertegenwoordigt potentiële deelnemers van onderzoek naar specialistische opleidingen. 

Lees meer

Winnaar Marijke Sterman Prijs 2024

Tijdens de JON dag 2024 is de Marijke Sterman Prijs weer uitgereikt. Deze prijs is vernoemd naar misschien wel de meest bekende persoon van de NVMO: Marijke Sterman.
De prijs wordt uitgereikt aan een promovendus die belichaamt waar Marijke voor staat. De promovendus is naast het eigen promotieonderzoek betrokken bij de maatschappij in een bredere sociale context; altruïstisch en staat klaar voor collega's in het medisch onderwijs, of; binnen en buiten het promotieonderzoek een belangrijke verbindende schakel tussen mensen. Het is dus niet de onderzoeks-inhoudelijke prestatie die telt!  Dit jaar is de Marijke Sterman prijs uitgereikt aan Anouk Wouters.

 

Lees meer

Overdragen NVMO voorzitterschap per november 2023

In november zal ik het voorzittersstokje overdragen aan Rashmi Kusurkar. Drie jaar het ik het genoegen gehad jullie voorzitter te mogen zijn. In een roerige tijd want een groot deel van mijn bestuursperiode was tijdens de coronapandemie. 

Lees meer

Nieuw JON (Jonge Onderzoekers Netwerk) bestuur

Sinds juni 2023 is een nieuw Jonge Onderzoekers Netwerk (JON) bestuur gevormd. Het JON draagt zorg voor een actief netwerk voor startende onderzoekers binnen gezondheidszorg onderwijs. Binnen dit netwerk zijn startende onderzoekers die in de eerste vijf jaar van hun carrière (eventueel na promotie) en promovenda van harte welkom. 

Lees meer

Notulen ALV en Extra ALV NVMO

Op woensdag 29 maart heeft de jaarlijkse ALV plaatsgevonden en op 24 april de Extra ALV. Tijdens de ALV van woensdag 29 maart heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Het bestuur heeft afscheid genomen van bestuursleden prof. dr. Anneke Kramer, prof. dr. Mirjam Oude Egbrink en student bestuurslid drs. Clementine Vogely. 

Lees meer

Winnaar Prijs Beste Proefschrift NVMO 2023

Op het NVMO Congres 2023 werd op vrijdag 12 mei de Prijs voor het Beste Proefschrift uitgereikt aan Stephanie Meeuwissen. Zij kreeg dit voor haar proefschrift met de titel: Team Learning at Work. Getting the best out of interdisciplinary teachter teams and leader, Universiteit Maastricht. 

Lees meer

Terugblik NVMO Congres 2023

Het NVMO Congres vond plaats op 11 en 12 mei 2023 in het MECC in Maastricht. Meer dan 1100 bezoekers genoten van hoofdlezingen van Jet Bussemaker, Paul van Royen en Marieke Schuurmans die het thema 'Samen leren, samen werken' van verschillende kanten belichtten. In de laatste plenaire sessie namen Albine Moser, Simone Gorter en Jascha de Nooijer ons mee 'Hitchhiking into the professional galaxy'.

Lees meer