Huishoudelijk reglement NVMO

In het huishoudelijk reglement van de vereniging wordt onder meer geregeld op welke wijze leden en bestuur worden benoemd en hoe beleid en geldzaken worden georganiseerd.

Lees meer