Promovendinetwerk

De NVMO wil het medisch onderwijs kwalitatief verbeteren. Het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek is daarom één van de belangrijkste pijlers van de NVMO. Op Nederlandse medische faculteiten neemt het aantal promovendi dat onderzoek van onderwijs verricht toe. Dat betekent dus steeds meer medisch onderwijskundig onderzoek. 

Lees meer

Promovendi estafette

De NVMO promovendi estafette zijn online bijeenkomsten die eens in de vier tot zes weken via ZOOM plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomsten van ongeveer één uur wordt een interactieve workshop gegeven. De onderwerpen zijn net zo divers als het medisch onderwijs: van onderzoek paradigma’s tot kwalitatieve methodologie. Na de workshop praten we online met elkaar bij, delen we kennis en is ruimte om te brainstormen met collega promovendi.

Lees meer

Promovendidag 2022

Het is binnenkort weer zover, op vrijdag 8 april is de NVMO Promovendidag 2022! We nodigen jullie hierbij van harte uit om deel te nemen. Er is een divers programma samengesteld binnen het thema ‘Gezond promoveren’, waarvan jullie in de bijlage een kort overzicht kunnen vinden. Meer informatie over de inhoud van de workshops zal spoedig volgen via de NVMO website. Tevens kan je je opgeven voor de preconference workshop op donderdagmiddag 7 april 2022 met als titel ‘Weten wat je drijft – krijg zicht op je waarden’.

Lees meer

Proefschriften en samenvattingen

De NVMO heeft een financiële bijdrage geleverd aan het verschijnen van een groot aantal proefschriften. Zie hieronder voor een overzicht van de proefschriften die wij ontvangen hebben. Daarbij staan. voor zover aanwezig,  de links naar de PDF of naar een website waar het proefschrift gelezen kan worden.

Lees meer