Promovendinetwerk

De NVMO wil het medisch onderwijs kwalitatief verbeteren. Het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek is daarom één van de belangrijkste pijlers van de NVMO. Op Nederlandse medische faculteiten neemt het aantal promovendi dat onderzoek van onderwijs verricht toe. Dat betekent dus steeds meer medisch onderwijskundig onderzoek. 

Lees meer

Promovendidag 2021

De Promovendidag commissie heeft het programma voor de Promovendidag 2021 rond. Zie hieronder. 

Abstracts dienen voor 26 februari naar promovendi@nvmo.nl gemaild te worden. Voor meer informatie over de voorwaarden aan het abstract en de presentie – zie het document.

Link inschrijven voor de digitale NVMO preconference en/of promovendidag 2021.

Lees meer

Promovendi estafette

De NVMO promovendi estafette zijn online bijeenkomsten die eens in de vier tot zes weken via ZOOM plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomsten van ongeveer één uur wordt een interactieve workshop gegeven. De onderwerpen zijn net zo divers als het medisch onderwijs: van onderzoek paradigma’s tot kwalitatieve methodologie. Na de workshop praten we online met elkaar bij, delen we kennis en is ruimte om te brainstormen met collega promovendi.

Lees meer