Promovendinetwerk

De NVMO wil het medisch onderwijs kwalitatief verbeteren. Het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek is daarom één van de belangrijkste pijlers van de NVMO. Op Nederlandse medische faculteiten neemt het aantal promovendi dat onderzoek van onderwijs verricht toe. Dat betekent dus steeds meer medisch onderwijskundig onderzoek. 

Lees meer

Promovendidag 2020

Helaas heeft het bestuur van de NVMO moeten besluiten om de promovendidag 2020 te annuleren. Vanwege de corona crisis acht het bestuur het niet verstandig om deze dag door te laten gaan. Naar een andere datum wordt gezocht. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

 

De promovendidag en voorafgaande preconference zullen traditiegetrouw plaatsvinden op de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Op deze pagina vindt u alle praktische informatie m.b.t. het programma, de inschrijving en het inbrengen van eigen werk.

Lees meer

Promovendi estafette

Het huidige NVMO promovendinetwerk kent ieder jaar twee officiële momenten waarbij promovendi elkaar ontmoeten: de NVMO promovendidag en het NVMO congres. Daarbuiten zijn er op dit moment weinig georganiseerde netwerkmogelijkheden en scholingsmomenten voor de medisch onderwijs promovendi. We zochten daarom naar een manier om kennisoverdracht te bewerkstelligen en de communityvorming te versterken. Dit leidde tot de ‘NVMO promovendi estafette’.  

De NVMO promovendi estafette is bedoeld voor alle NVMO promovendi en hun (co)promotoren en heeft als doel: 

  • Het delen van kennis over het vakgebied, onderzoeksmethoden en het proces van promoveren
  • Het creëren van een sterkere community
Lees meer