Promovendi/Jonge Onderzoekers Netwerk

De NVMO wil het onderwijs in de gezondheidszorg kwalitatief verbeteren. Het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek daarover is daarom één van de belangrijkste pijlers van de NVMO. Op Nederlandse en Vlaamse medische faculteiten, maar ook in het HBO, neemt het aantal promovendi en jonge onderzoekers toe dat onderzoek naar onderwijs in de gezondheidszorg verricht. Voor deze groep onderzoekers is het Jonge Onderzoekers Netwerk (JON) van de NVMO opgericht.

Lees meer

JON estafette

De JON estafettes zijn (online) bijeenkomsten die eens in de vier tot zes weken plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomsten van ongeveer één uur wordt een interactieve workshop gegeven. De onderwerpen zijn net zo divers als het onderzoek naar onderwijs in de gezondheidszorg: van onderzoek paradigma’s tot kwalitatieve methodologie en van wetenschappelijk schrijven tot vervolgstappen na je PhD. Na de workshop praten we online met elkaar bij, delen we kennis en is ruimte om te brainstormen met collega promovendi en jonge onderzoekers.

Lees meer

Promovendidag 2022

Het is binnenkort weer zover, op vrijdag 8 april is de NVMO Promovendidag 2022! We nodigen jullie hierbij van harte uit om deel te nemen. Er is een divers programma samengesteld binnen het thema ‘Gezond promoveren’, waarvan jullie in de bijlage een kort overzicht kunnen vinden. Meer informatie over de inhoud van de workshops zal spoedig volgen via de NVMO website. Tevens kan je je opgeven voor de preconference workshop op donderdagmiddag 7 april 2022 met als titel ‘Weten wat je drijft – krijg zicht op je waarden’.

Lees meer

Proefschriften en samenvattingen

De NVMO heeft een financiële bijdrage geleverd aan het verschijnen van een groot aantal proefschriften. Zie hieronder voor een overzicht van de proefschriften die wij ontvangen hebben. Daarbij staan. voor zover aanwezig,  de links naar de PDF of naar een website waar het proefschrift gelezen kan worden.

Lees meer