Promovendi/Jonge Onderzoekers Netwerk

De NVMO wil het onderwijs in de gezondheidszorg kwalitatief verbeteren. Het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek daarover is daarom één van de belangrijkste pijlers van de NVMO. Op Nederlandse en Vlaamse medische faculteiten, maar ook in het HBO, neemt het aantal promovendi en jonge onderzoekers toe dat onderzoek naar onderwijs in de gezondheidszorg verricht. Voor deze groep onderzoekers is het Jonge Onderzoekers Netwerk (JON) van de NVMO opgericht.

Lees meer

JON Learning series (voorheen estafette)

De JON Learning series (voorheen estafettes) zijn (online) bijeenkomsten die eens in de vier tot zes weken plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomsten van ongeveer één uur wordt een interactieve workshop gegeven. De onderwerpen zijn net zo divers als het onderzoek naar onderwijs in de gezondheidszorg: van onderzoek paradigma’s tot kwalitatieve methodologie en van wetenschappelijk schrijven tot vervolgstappen na je PhD. Na de workshop praten we online met elkaar bij, delen we kennis en is ruimte om te brainstormen met collega promovendi en jonge onderzoekers.

Lees meer

Proefschriften en samenvattingen

De NVMO heeft een financiële bijdrage geleverd aan het verschijnen van een groot aantal proefschriften. Zie hieronder voor een overzicht van de proefschriften die wij ontvangen hebben. Daarbij staan, voor zover aanwezig, de links naar de PDF of naar een website waar het proefschrift gelezen kan worden.

Lees meer

Marijke Sterman Prijs

De Marijke Sterman Prijs wordt sinds 2018 elk jaar uitgereikt aan de promovendus die naast het eigen promotieonderzoek actief betrokken is bij de maatschappij in een bredere sociale context, altijd klaar staat voor collega's in het medisch onderwijs en een belangrijke schakel tussen mensen is.

Lees meer