Over de NVMO

De NVMO, de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs, verenigt alle medische professionals die betrokken zijn bij onderwijs en opleidingen in de gezondheidszorg. Naast leden in de UMC's en niet-academische ziekenhuizen, kent de NVMO ook leden in de faculteiten Tandheelkunde en Diergeneeskunde en in hogescholen met opleidingen voor verpleegkunde, verloskunde en fysiotherapie.

De NVMO Is in 1972 opgericht en telt ruim 1100 leden. Als lid van de NVMO heeft u toegang tot en/of draagt u bij aan de best evidence en best practice van onderwijs in de zorgopleidingen. Belangrijke pijlers van de vereniging zijn:

  • het jaarlijkse NVMO-congres
  • activiteiten van de uiteenlopende werkgroepen
  • het tijdschrift Perspectives on Medical Edicuation
  • het promovendinetwerk
  • ethische toetsing van medisch onderwijskundig onderzoek

 

Downloads: