Word lid van de NVMO

Van kinderanesthesioloog, universitair dierenarts tot cursus-coördinator in een verpleegopleiding: de NVMO is een actieve vereniging met enthousiaste vakgenoten in het medisch onderwijs. Als lid vergroot u uw netwerk van medische collega's in medisch (vervolg)onderwijs en kunt deelnemen aan veel bijeenkomsten van diverse NVMO-werkgroepen.

Uw voordelen

 • Aantrekkelijke kortingen op het jaarlijkse NVMO-congres, ethische review van onderzoek, indienen van een artikel voor het PME en andere activiteiten van de NVMO
 • 6 x per jaar online toegang tot het tijdschrift NVMO Perspectives on Medical Education (PME) (online pmejournal.org)
 • Toegang veel kennis en naslagwerk op de NVMO website
 • Met korting lid worden van de DSSH, Dutch Society for Simulation in Heathcare
 • Promovendi-dagen voor promovendi die lid zijn
 • Mogelijke subsidie bij uw initiatief voor een nieuwe werkgroep op een specifiek terrein
 • Onderdeel uitmaken van een prachtige community met een groot hart voor medisch onderwijs

Contributie 

De contributie loopt per kalenderjaar, van januari tot december. In de ALV van 29 maart is besloten dat de onderstaande contributie voor 2023 als volgt is vastgesteld:

 • Student- (geen PhD) en senior (> 67 jaar) lidmaatschap: € 45
 • Individueel lidmaatschap: € 115
 • Collectief lidmaatschap: € 115 per lid*
 • Gecombineerd lidmaatschap met de Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH): € 150

* In geval van een collectief lidmaatschap valt een individueel lid onder een collectief. Het collectief is doorgaans de afdeling binnen de instelling waar het individuele lid werkzaam is. Een collectief heeft altijd een centraal contactpersoon binnen de afdeling van de instelling waar de individuele leden van het collectief werkzaam zijn of onder vallen, die het collectief beheert.
Voordelen zijn zowel voor de NVMO als voor het collectief:
- de NVMO stuurt slechts één verzamelfactuur voor het collectief en alle leden die daaronder vallen
- de betreffende instelling/afdeling kan deze verzamelfactuur voor alle aangesloten individuele leden binnen het collectief in een keer betalen.
- de contactpersoon van het collectief houdt het overzicht en zorgt voor alle mutaties
Dit scheelt veel administratieve rompslomp. Bovendien is het voor de NVMO en de instelling makkelijker bij te houden wie er bij het collectief aangesloten zijn omdat de NVMO jaarlijks voor het uitsturen van de contributiefacturen altijd nog even een check doen bij de contactpersoon van het collectief of er mutaties zijn binnen het collectief.

Aanmelden als lid

Meld u eenvoudig aan via het aanmeldingsformulier van de NVMO. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van inschrijving. Ook ontvangt u betaalinstructies voor de contributie. Uw lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij u uw lidmaatschap voor 1 november schriftelijk of per e-mail opzegt.