Introductie Ethische toetsing onderwijsonderzoek

De NVMO stimuleert goed wetenschappelijk onderzoek van medisch onderwijs, en hecht daarom belang aan ethische toetsing van onderzoeksplannen alvorens deze worden uitgevoerd. Ook is er een tendens waarbij wetenschappelijke tijdschriften in toenemende mate vragen of het onderzoek, waarover een manuscript wordt aangeboden, ethische toetsing heeft ondergaan.  De NVMO heeft daarom een protocol en procedure voor ethische toetsing van medisch onderwijsonderzoek ontworpen en een commissie aangesteld die deze ethische toetsing uitvoert, de NVMO Ethical Review Board (ERB). 

  • Wil je weten of jouw onderzoeksplan getoetst moet worden door de ERB? Klik dan hier.
  • Wil je weten hoe de procedure van de ERB verloopt? Klik dan hier.
  • Wil je weten wat de kosten zijn van een ethische toetsingsprocedure? Klik hier.

Contact met de ERB kan opgenomen worden via email: erb@nvmo.nl

Werkwijze Ethical Review Board

U kunt een onderzoek indienen voor ethische toetsing en laten beoordelen voor de aanvang van het onderzoek (dus voordat u start met het uitnodigen van deelnemers en start met de dataverzameling). De ERB beoordeelt geen onderzoeken retrospectief, of onderzoeken die al starten als de ethische toetsing nog niet is afgerond. Eerst is het goed om na te gaan of uw onderzoek binnen het domein van de ERB valt. Onderzoek valt binnen het domein van de ERB als het doel van het onderzoek gericht is op het vergaren van wetenschappelijke kennis ter verbetering van training of opleiding van (para)medische professionals. 

 

Lees meer

Beleid ERB

De ERB hanteert een transparant beleid bij de beoordeling van aanvragen. Deze pagina beschrijft het beleid bij verschillende situaties.

Lees meer

Procedure ERB

De procedure van de ERB is uitgebreid gedocumenteerd. Op deze pagina worden de belangrijkste vragen over de procedure beantwoord.

 

Lees meer

Vergaderdata ERB

Op deze pagina staat weergegeven wanneer de ERB vergadert om de dossiers te bespreken. Per vergadering staat aangegeven wanneer de deadline is voor het indienen van een dossier.

Lees meer

Kosten ethische toetsing ERB

De kosten voor het gebruik van het ethisch toetsingssysteem van de NVMO zijn afhankelijk van uw antwoorden op vragen over uw onderzoek. De categorie waar uw aanvraag uiteindelijk in valt, is bepalend voor de kosten van de toetsing. 

Lees meer