Contactgegevens

Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO)

Secretariaat
M. Sterman Vleeschdraager
p.a. Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding
Onderwijscentrum
UMC Utrecht
Telefoon: 088-755 99 11

Vragen over de vereniging? Stuur dan een e-mail aan secretariaat@nvmo.nl
Vragen over de Ethical Review Board? Stuur dan een e-mail aan erb@nvmo.nl 

Adressen
Hijmans van den Bergh Gebouw
Universiteitsweg 98
3584 CG Utrecht

Postbus 85500, Huispost HB 4.05
3508 GA Utrecht

Bankrekening 
IBAN:             NL80 INGB 0003146521
BIC/SWIFT:   INGBNL2A