Het bestuur van de NVMO

Uit de leden van de NVMO wordt een bestuur gekozen. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur en worden bijgestaan door bestuursleden, studentleden, adviseurs en het secretariaat. Contactgegevens van het bestuur vind je op onze contactpagina.

 

Lees meer

Beleidsplan

De Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) maakt vanaf 1998 periodiek een nieuw beleidsplan. In 2002 is besloten deze beleidsplannen op te stellen voor een periode van vijf jaar. Het huidige beleidsplan is gericht op de vijfjarige periode van 2019-2024.

Lees meer

Samenvatting eerdere beleidsplannen

Het eerste beleidsplan van de vereniging startte met het volgende mission statement

“De Nederlandse Vereniging van Medisch Onderwijs beoogt een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de opleidingen in de gezondheidszorg door het bevorderen van onder­zoek en ontwikkeling van onderwijs. De NVMO wil zich voorts, als een ongebonden organisatie uit het onderwijsveld, kritisch opbouwend opstellen ten aanzien van de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen die het onderwijs in de gezondheidszorg beïnvloeden”.

Op basis van het mission statement werd als voornemen voor deze planperiode geformuleerd:

  • het bieden van een platform voor alle betrokkenen bij het medisch onderwijs
  • het zetten van een aantal stappen in de professionalisering van docenten
  • zich in te zetten voor de belangenbehartiging van haar leden
  • een positie te verwerven als gezaghebbend adviesorgaan.
Lees meer