Werkgroep PMO: Onderwijsmiddag "Programmatisch toetsen... hoe doe je dat?"

Onderwijsmiddag NVMO werkgroep PMO
vrijdag 24 april 2020 13.45 – 17.00 uur
Utrecht Vergadercentrum Vredenburg 

Programmatisch toetsen, … hoe doe je dat?
Lubberta de Jong, dierenarts(np), docent diergeneeskunde, promovenda programmatisch toetsen Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
Cees van der Vleuten, Hoogleraar Medisch Onderwijs. Faculty of Health, Medicine & Lifesciences, UM/MUMC+

De NVMO werkgroep Praktijk van het Medisch Onderwijs (PMO) organiseert op vrijdag 24 april 2024 een onderwijsmiddag over programmatisch toetsen in de praktijk van het medisch onderwijs. Dit onderwerp wordt ingeleid door bovengenoemde collega’s.

Achtergrond en context:
Op diverse plekken in de wereld wordt sinds een aantal jaren in het medisch onderwijs geëxperimenteerd met een nieuwe toets benadering waarin het ondersteunen van het leren meer centraal staat dan het vaststellen van leerresultaten. Deze innovatie staat bekend als programmatisch toetsen (CPM van der Vleuten, 2012). Ook in de geneeskunde opleiding in Maastricht (FHML-UM) en in de opleiding diergeneeskunde in Utrecht wordt deze innovatie in (onderdelen van) het onderwijsprogramma toegepast.

Doel In deze bijeenkomst willen bovengenoemde collega’s hun ervaringen bij in- en uitvoering delen met betrokken collega’s om zodoende de ontwikkeling van deze innovatieve toets benadering verder te ontwikkelen en anderen te inspireren om er mee te gaan werken. De centrale vraag is: programmatisch toetsen … hoe doe je dat?

Werkwijze:
De bijeenkomst start met een inleiding over kenmerken van programmatisch toetsen (Cees van de Vleuten) en een inleiding over de toepassing in de faculteit diergeneeskunde in Utrecht (Lubberta de Jong). Vervolgens wordt aan de hand van geïnventariseerde discussiepunten in kleine groepen en plenair gediscussieerd over achtergronden, mogelijkheden, beperkingen, praktische knelpunten en oplossingen. Daarbij wordt mogelijk gebruik gemaakt van de Audience Response Tool (ART) Wooclap. zie: https://www.wooclap.com/nl/ .

Doelgroep:
Docenten in gezondheidszorg opleidingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van toets programma’s. Studenten met ervaringen over programmatisch toetsen.

Literatuur:

  • Cees vd Vleuten e.a. (2012) A model for programmatic assessment fit for purpose. MedicalTeacher, 34:3, 2015-214.
  • Sylvia Heeneman e.a.(2015) The impact of programmatic assessment on student learning: theoryversus practice. Medical Education 49:5, 487-498.
  • Cees vd Vleuten e.a. (2015) Twelve Tips for programmatic assessment, Medical Teacher, 37:7,641-646.
  • Cees vd Vleuten, e.a. (2017) Programmatic Assessment.Hoofdstuk 39 uit A PRACTICAL GUIDE FOR MEDICAL TEACHERS ed. 5; John A. Dent, RonaldM.Harden, Dan Hunt (red.)

Aanmelding:
Je kan je voor deze bijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen. Vul de vereiste gegevens in: naam, voornaam, emailadres, instituut/organisatie/afdeling, beroep (bv arts & functie (bv docent) en verstuur de mail als reply aan werkgroepen@nvmo.nl. Je ontvangt binnen 2 werkdagen een bericht met bevestiging van je aanmelding.

LET OP!!: Mocht je het bevestigingsbericht niet ontvangen neem dan z.s.m. contact op met Manon Drieshen van de NVMO-werkgroepen ondersteuning via werkgroepen@nvmo.nl
In de week voorafgaand aan de bijeenkomst volgt een definitieve bevestiging met programma, en eventuele nadere instructies en literatuur. Je ontvangt ook een deelnemerslijst met email adressen voor het netwerken. Graag in het inschrijfbericht vermelden indien je emailadres niet verspreid mag worden.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen. Inschrijving op volgorde van aanmelding. Opgeven vóór uiterlijk woensdag 15 april 2020.

Algemene informatie:
De onderwijsmiddagen van de NVMO werkgroep PMO zijn bedoeld om van elkaar te leren door uitwisseling van ervaringen uit de praktijk van het medisch onderwijs. Doelgroep: medewerkers en studenten aan gezondheidszorg/medische opleidingen in Nederland en Vlaanderen. Elk jaar worden 5 bijeenkomsten georganiseerd waarvan één tijdens het NVMO-congres. De algemene werkwijze is: inleiding van het onderwerp door een collega die een lokale werkvorm/ervaring/ontwikkeling en eventuele vraagstellingen beschrijft of laat ervaren. Hierna bespreking met uitwisseling van ervaringen door de aanwezige deelnemers. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de coördinator van de werkgroep PMO: Maarten Verwijnen (m.verwijnen@maastrichtuniversity.nl). Zie ook: https://www.nvmo.nl/index.php?page=47&sid=1

Agenda-items Overzicht