Symposium 20 maart: Selection for medical school: How to proceed

Symposium: Selection for medical school: How to proceed

Er is veel discussie over loting en selectie in het hoger onderwijs. Onlangs heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die het verbod op loting als selectie-instrument opheft. Ook de optie om geheel terug te keren naar het vroegere systeem van gewogen loting ligt weer op tafel. Maar worden dit soort meningen en besluiten wel gevoed door wetenschappelijk bewijs? Wat is de onderbouwing van de stelling dat selectie niet werkt? Is loting, gewogen of ongewogen, wel de enige manier om kansenongelijkheid tegen te gaan?

 

Tijdens het symposium “Selection for Medical School: How to Proceed?” zullen twee experts een overzicht bieden van wetenschappelijke bevindingen op het gebied van selectie en selectiemethodes in het hoger onderwijs, op internationaal en nationaal niveau. Daarna volgt een paneldiscussie over hoe we kunnen leren van deze bevindingen, en wat daarvan de gevolgen voor het gebruik van selectie in het hoger onderwijs zouden moeten zijn. Het panel bestaat uit onderzoekers afkomstig van zes Nederlandse universiteiten en prof. Jennifer Cleland, een internationaal gerenommeerd expert in dit onderzoeksveld, afkomstig van de Universiteit van Aberdeen en de Nayang Technological University in Singapore. 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u onze uitnodiging om deel te nemen aan dit symposium accepteert. Het biedt u de mogelijkheid om geïnformeerd te worden over de beschikbare wetenschappelijke kennis ten aanzien van selectie en om mee te denken over de toekomst van selectie in het hoger onderwijs tijdens de discussie met het panel.  

Het symposium vindt plaats in het University College te Maastricht, op 20 maart a.s., van 14.00 tot 15.30 uur. Bijgevoegd vindt u nadere informatie over het programma en de wijze van aanmelding.

Verder brengen wij graag het proefschrift van Sanne Schreurs onder uw aandacht. Sanne Schreurs verdedigt haar proefschrift “Selection for medical school: The quest for validity” op 20 maart om 10 uur in de aula van de Universiteit Maastricht.

Met vriendelijke groeten, mede namens Sanne Schreurs en de overige leden van het promotieteam,

Prof. Dr. Mirjam oude Egbrink, (promotor), Hoogleraar Implementatie van Onderwijskundige Innovaties

Dr Kitty Cleutjens (co-promoter), Universitair Hoofd Docent

 

Downloads:

Agenda-items Overzicht