Promovendi estafette

Het huidige NVMO promovendinetwerk kent ieder jaar twee officiële momenten waarbij promovendi elkaar ontmoeten: de NVMO promovendidag en het NVMO congres. Daarbuiten zijn er op dit moment weinig georganiseerde netwerkmogelijkheden en scholingsmomenten voor de medisch onderwijs promovendi. We zochten daarom naar een manier om kennisoverdracht te bewerkstelligen en de communityvorming te versterken. Dit leidde tot de ‘NVMO promovendi estafette’.  

De NVMO promovendi estafette is bedoeld voor alle NVMO promovendi en hun (co)promotoren en heeft als doel: 

  • Het delen van kennis over het vakgebied, onderzoeksmethoden en het proces van promoveren
  • Het creëren van een sterkere community


De NVMO promovendi estafette betreft een driemaandelijkse middagbijeenkomst bestaande uit een lunch, workshop en netwerkborrel op wisselende doordeweekse dagen. De lunch en workshop worden gegeven op de organiserende faculteit. De estafette wordt gekenmerkt door promovendi uit te nodigen om een volgende bijeenkomst te organiseren. Hiermee willen we ervoor zorgen dat de bijeenkomsten plaats zullen vinden bij de verschillende faculteiten en dat er ook een grote verscheidenheid aan kennis kan worden gedeeld. Zou je zelf graag een estafette bijeenkomst organiseren, neem dan contact op met [e-mail adres NVMO secretariaat]. 

We nodigen jou (en je (co)promotor) graag uit voor de eerstvolgende NVMO promovendi estafette bijeenkomst! Zie informatie hieronder. Inschrijven kan tot uiterlijk 20 februari door een mailtje te sturen naar [e-mail adres NVMO secretariaat]. Let op: als je je inschrijft, rekenen we op je komst, mede ivm inkopen voor de lunch! NB: de afsluitende borrel is voor eigen rekening. 


NVMO promovendi estafette
Datum: 27 februari 2020
Locatie: LUMC
Onderwerp: Onderzoeksparadigma’s.
Georganiseerd door: LUMC; C.R. den Bakker & R.A. Hendriks

Programma: 

  • 12.30-13.30u: Inloop en lunch. 
  • 13.30-16.00u; Workshop Onderzoeksparadigma’s. Welke verschillende onderzoeksparadigma’s bestaan er eigenlijk? Ben jij je bewust van jouw eigen paradigma? En hoe beïnvloedt dit jouw onderzoek? Wil je antwoord op deze vragen en meer? Kom dan naar de workshop over onderzoeksparadigma’s!
  • 16.00u; Borrel. Deze is aansluitend en informeel, bedoeld om het community gevoel te versterken.

 

Promovendinetwerk Overzicht