Promovendidag 2020

Helaas heeft het bestuur van de NVMO moeten besluiten om de promovendidag 2020 te annuleren. Vanwege de corona crisis acht het bestuur het niet verstandig om deze dag door te laten gaan. Naar een andere datum wordt gezocht. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

 

De promovendidag en voorafgaande preconference zullen traditiegetrouw plaatsvinden op de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Op deze pagina vindt u alle praktische informatie m.b.t. het programma, de inschrijving en het inbrengen van eigen werk.

Promovendidag 17 april 2020

 

Programma

9.30-10.00 Inloop   
10.00-10.15 Welkomstwoord
10.15-10.50 Keynote: Liesbeth Smit - How to create more impact with your research
10.50-11.00 Koffiepauze
11.00-12.15 Sessie 1: Dilemmapitches & presentaties
12.15-13.00 Lunch
13.00-13.15 Fotomoment 
13.15-14.30 Sessie 2: Workshops
14.30-14.45 Koffiepauze
14.45-16.00 Sessie 3: Proefpromotie, dilemmapitches en presentaties
16.00-16.15 Uitreiking Marijke Sterman prijs 
16.15-16.30 Fringe 
16.30-17.00 Borrel 

Terug naar boven 

Praktische informatie Locatie: 
Androclusgebouw (Faculteit Diergeneeskunde)
Yalelaan 1 3584 CL Utrecht

Terug naar boven


Plenaire spreker Dr. Liesbeth Smit is mede-oprichter van The Online Scientist, een wetenschapscommunicatiebureau dat wetenschappers helpt hun onderzoek op een interessante, duidelijke, en interactieve manier met het publiek te communiceren. Ze ontwikkelt websites, e-learningcursussen, presentaties en infographics voor wetenschappers om impact te creëren met onderzoek. Met een academische achtergrond in voedingsonderzoek aan de Harvard School of Public Health en de Vrije Universiteit combineert ze haar wetenschappelijke kennis met ontwerpvaardigheden om boeiende online tools en afbeeldingen te creëren zonder de wetenschappelijke nuances uit het oog te verliezen. Het is haar missie om wetenschap sexy te maken. Ze is van mening dat wetenschap met de wereld moet worden gedeeld en voor iedereen toegankelijk moet zijn.

 liesbeth_smit_1.png

Terug naar boven


Workshops* 

1. Present like a pro: using theatre and storytelling techniques
Spreker: John O’Sullivan - Coordinator of the Communication in Science program at the LUMC

Contemporary scientific presentations need do more than be clear and informative. Researchers should be able to inspire their audiences and be remembered long after the conference. Communication in Science programme at the LUMC trains students to use techniques from theatre and traditional storytelling to enable presenters to enthuse and inspire their audience. During this workshop we will breathe life into your presentations by exploring some of these techniques: use of gesture, use of props; telling a folktale. Participants prerequisites are a sense of humour and a small dollop of imagination. The session will be in English.

 

2. Kickstart your LinkedIn!
Spreker: Marte Otter – Career Officer bij de Universiteit Utrecht

Heb jij ook een LinkedIn account aangemaakt en is je profiel nog steeds niet goed ingevuld? Weet je eigenlijk niet precies wat je met LinkedIn kan? In deze basisworkshop LinkedIn leer je hoe je een goed profiel maakt en hoe je je netwerk uit kunt breiden, bijvoorbeeld tijdens een congres. Hoe eerder je hiermee start, hoe makkelijker je LinkedIn kunt gebruiken als je gaat zoeken naar een baan. Als je solliciteert is online profilering namelijk onmisbaar. Met LinkedIn kun je jezelf nog veel beter laten zien dan met een CV.

In deze workshop leer je hoe een goed profiel er uit ziet en ga je aan de slag met je eigen profiel. Na deze workshop weet je hoe je je profiel verder kunt verbeteren en hoe je mensen toevoegt aan je netwerk.

Neem je (opgeladen) laptop mee naar de training zodat je ook direct aan de slag kunt.

linkedin_1.png

 

3. Hoe ga je als kwalitatief onderzoeker om met misvattingen, vooroordelen, en kritiek?
Spreker: Dr. Anne de la Croix - Assistant professor, Section of Educational Sciences, and LEARN! Research Institute

‘Leuk onderzoekje, maar niet echt wetenschappelijk.’

‘Mooie informele pilot als voorbereiding op een échte studie, een RCT of effectstudie bijvoorbeeld’

‘Dit is natuurlijk totaal niet generaliseerbaar’

‘Wat weinig deelnemers heeft jouw onderzoek!’

‘Nogal subjectief…..’

 Dit zijn voorbeelden van uitspraken die je tegen kan komen als je kwalitatief onderzoek doet. In het onderzoeksveld van medisch onderwijs wordt kwalitatief onderzoek steeds gangbaarder, maar toch is de meerderheid van de onderzoekers ‘opgevoed’ met kwantitatief onderzoek en het positivistisch paradigma. Daarom zul je als kwalitatief onderzoeker vaak je werk moeten uitleggen (of soms zelfs verdedigen). In deze workshop inventariseren we welke misvattingen, vooroordelen, en kritiek jullie hebben ervaren bij het doen van kwalitatief onderzoek. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over manieren om ons onderzoek goed uit te leggen of te verdedigen. De workshop wordt gegeven door Anne de la Croix, die veel ervaring heeft met het geven van onderwijs over kwalitatief onderzoek. Ze heeft een aantal manieren ontdekt waarmee zij kwalitatief onderzoek effectief en creatief uit kan leggen. Anne kijkt er naar uit om deze te delen, en ook van jullie te leren. 

 

4. Hoe coach je jezelf en je omgeving?
Spreker: prof. dr. Paul Brand - Hoogleraar Klinisch Onderwijs UMCG

Help! De geestelijke nood onder jonge professionals in de wereld van geneeskunde en onderzoek is hoog. Steeds meer berichten over burnout, depressieve klachten, angsten en impostersyndroom bij jonge mensen die promotieonderzoek doen of in opleiding zijn tot arts of specialist. Er komen ook eerste berichten over de gunstige effecten van professionele coaching op burnoutklachten. Dat roept de vraag op: wat doet zo’n coach dan precies? Zou ik dat ook zelf kunnen doen?

In deze workshop maak je kennis met de principes van effectieve coaching zoals professionele coaches en supervisoren die toepassen om stressklachten te voorkomen en te verminderen, en oefenen we met een methode om jezelf en elkaar te bevragen op je sterke kanten en je valkuilen. Inzicht daarin kan helpen om plezier te houden in je werk en keuzes in je werk- en privéleven te maken die de balans tussen die twee werelden kunnen versterken. Paul Brand heeft jarenlange ervaring als kinderarts-opleider en als begeleider van promovendi. Bovendien volgt hij nu de kaderopleiding supervisie en coaching van het Nederlands Huisartsgenootschap.

paul_1.jpg

 

5. How to sustain your motivation during your PhD trajectory? Learnings from the Burnout and Engagement among PhD students (BEeP) study
Rashmi A Kusurkar - Associate Professor and Head of Research in Education at Amsterdam UMC

 “Job burnout is s psychological syndrome that involves a prolonged response to chronic interpersonal stressors on the job.”1 Burnout has been reported to be on the rise among medical students, residents, physicians, and PhD students in the Netherlands. Engagement, which is placed opposite of burnout, is defined as “a positive, fulfilling, and work-related state of mind that is characterized by vigor, dedication and absorption”.5 In order to ensure that every PhD student performs at his or her optimal level, it is important to facilitate their autonomous motivation and engagement in the PhD work. This goes further than just not being burned out.

In 2019, in a cross-sectional study called the BEeP study, we investigated burnout and engagement among PhD students in medicine at VUmc, and their association with the quality of their motivation, work-life balance, quality of sleep, perceived conflict in work-related responsibilities and fulfilment or frustration of their basic psychological needs. The overarching goal of this research was to provide recommendations for supporting PhD  students to protect them from burnout and facilitate their engagement and motivation.

In this workshop, I will use the learnings from the BEeP study and Self-determination Theory of motivation to discuss how PhD students can sustain their motivation for optimal performance during their PhD trajectory.

rashmi_1.jpg

*inschrijven voor de workshops is niet nodig en kan op de promovendidag.  

Terug naar boven


Proefpromotie

Abstract

Titel thesis: Understanding residents’ training needs for leadership and handovers in trauma and critical care

Nico Leenstra is organisatiepsycholoog en promovendus bij het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Met zijn promotieteam (prof. dr. Jaap Tulleken, prof. dr. Debbie Jaarsma en dr. Oliver Jung) verkende hij de kenmerken van twee belangrijke ‘niet-technische vaardigheden’ die arts-assistenten moeten beheersen om goede en veilige patiëntenzorg te kunnen leveren: leiderschap (in de traumaopvang) en de dienstoverdracht (op de intensive care). Ondanks formele opleidingseisen is de literatuur namelijk niet eenduidig over de gedragingen en strategieën die het beste aansluiten bij de specifieke dynamiek van de traumaopvang en de intensive care. De thesis beschrijft de identificatie van essentiële leiderschapsvaardigheden van de traumaleider (interviewstudie) en de ontwikkeling/evaluatie van een praktisch observatie-instrument waarmee zij te herkennen en evalueren zijn. Ten aanzien van de overdracht werd er een fundamenteler begrip gezocht van overdrachtsstructuren en hun invloed op informatieverwerking (observatiestudie) en naar (de uitdagingen van) het multifunctionele, interactieve karakter van de dienstoverdracht op de IC (interviewstudie). In de thesis wordt gereflecteerd op wat de bevindingen betekenen voor de opleiding van arts-assistenten en patiëntveiligheid.  

 

Terug naar boven


 

Preconference 16 april 2020

Preconference workshop
“Vitaal Promoveren” 

16 april 2020 van 15.00 - 17.00 uur
Faculteit Diergeneeskunde Utrecht 
Yalelaan 1 3584 CL Utrecht 
Zaal C030 (deelname is kosteloos) 

Programma:
Inloop 14.45 – 15.00
Workshop 15.00 -17.00

De workshop wordt gegeven door Kiki Lombarts en Maarten Debets van het Amsterdam UMC. Kiki is hoogleraar Professional Performance bij de onderzoeksgroep Professionals Performance en Compassionate Care (PP&CC). Maarten Debets is promovendus bij de PP&CC onderzoeksgroep. Hij doet onderzoek naar het welzijn van artsen en hun professional performance. Samen verzorgen ze de preconference workshop ‘Vitaal Promoveren’

 Vol zin, energie en verwachtingen begin je aan je promotietraject. Over een paar jaar treed je toe tot de selecte groep van Doctoren. Als opgeleid zelfstandig onderzoeker wacht er een nog mooiere toekomst op je…… Als je al even bezig bent als promovendus weet je inmiddels dat een promotietraject zo zijn ups-and-downs kent. De weg naar de begeerde titel kent vele uitdagingen: inhoudelijk, professioneel en persoonlijk. Niet alles zal lopen zoals gehoopt. Grote kans dat jij jezelf ‘tegenkomt’ tijdens je promotie jaren, in positieve en in teleurstellende betekenis. Al deze ervaringen dragen bij aan zelfkennis. De kunst is om deze zelfkennis te gebruiken in het verder vormgeven van je (werkende) leven en zo vitaal de eindstreep te halen.

 In deze workshop gaan we jouw zelfkennis expliciteren en verdiepen. We staan we stil bij jouw vitaliteit: waar ga jij van stralen, wat geeft je energie en wat geeft rust? Wanneer ben jij op zijn best, en wanneer niet? En als je vast dreigt te lopen, op welke vaardigheden of steunpilaren val jij dan terug? Wie en wat heb je nodig om vitaal te zijn en blijven? Verwacht een workshop met veel uitwisseling, oefening en zelfreflectie. Aan het einde ervan heb je voor jezelf vitale (actie)punten geformuleerd.

kiki_1.jpg maarten_1.jpg

Terug naar boven


Preconference diner 

16 april 2020 vanaf 17.45 uur 
Restaurant Le Connaisseur, Oudegracht 59, Utrecht

Restaurant Le Connaisseur is in het centrum van Utrecht. Het is goed te bereiken met het openbaar vervoer en op 10 minuten loopafstand van Utrecht Centraal. De kosten zullen maximaal 35 euro per persoon zijn. Aanmelden kan op het inschrijfformulier. 

Terug naar boven


Aanmelden voor de preconference en/of promovendidag

Aanmelden voor de preconference en/of promovendidag kan hier.

Terug naar boven


Inleveren abstracts 

Download hier het format voor de abstracts. Het inleveren van het abstract voor de dillemapitch of presentatie kan via het volgende formulier. 

Dilemmapitch

In een dilemmapitch kun je een dilemma of vraagstuk over jouw eigen onderzoek bediscussiëren met het publiek (in het Nederlands). Na je pitch is er relatief veel tijd voor het verkrijgen van input vanuit het publiek, waarmee je nieuwe inzichten kunt verwerven om je onderzoek verder te helpen. Vorm: 5 minuten presenteren (max. 2 slides: 1 slide achtergrondinformatie & 1 slide dilemma/vraagstuk); daarna 10 minuten discussie.

Kies deze vorm als je graag wilt discussiëren met je publiek over dilemma’s/vragen m.b.t. jouw onderzoek.

Presentatie 

In een presentatie kun je jouw werk met (voorlopige) resultaten presenteren aan het publiek. Je kunt de presentatie in het Nederlands of in het Engels geven. De Engelse variant is ideaal als je alvast wilt oefenen voor een internationaal congres. Vorm: 10 minuten presentatie en 5 minuten discussie.

Kies deze vorm als je graag bevindingen wilt delen en je presentatievaardigheden voor een (internationaal) congres wilt oefenen.

Terug naar boven


Marijke Sterman prijs

De prijs is vernoemd naar misschien wel de meest bekende persoon van de NVMO: Marijke Sterman. De prijs wordt uitgereikt aan een promovendus die belichaamt waar Marijke voor staat. De promovendus is: 

Naast het eigen promotieonderzoek betrokken bij de maatschappij in een bredere sociale context; 

  • Altruïstisch en staat klaar voor collega’s in het medisch onderwijs; of 
  • Binnen en buiten het promotieonderzoek een belangrijke verbindende schakel tussen mensen 

Het is dus niet de prestatie die telt. We zetten graag de traditie voort door ook dit jaar de Marijke Stermanprijs uit te reiken aan een promovendi. Dus ken jij een collega promovendus waarbij de bovenstaande punten op het lijf staan geschreven? Nomineer degene door kort te beschrijven waarom juist die collega de prijs verdiend. Mail dit naar de commissie voor 6 maart.  

Terug naar boven

 

 

Downloads:

Promovendinetwerk Overzicht