Patiƫntparticipatie

In het medisch onderwijs en bij onderzoek, beleid of kwaliteit van (eigen) zorg, wordt steeds meer gebruik gemaakt van patiëntparticipatie; het inbrengen en benutten van de specifieke ervaringsdeskundigheid van patiënten zelf en/of hun naasten.

De werkgroep patiëntparticipatie wil de kennisuitwisseling, initiatieven verzamelen en krachten te bundelen rondom patiëntparticipatie in het medisch onderwijs. De werkgroep is er voor alle leden van de NVMO die geïnteresseerd zijn in onderwijsontwikkeling samen met patiënten.

Het doel van de werkgroep is:

  • Ontwikkelen en uitwisselen van expertise op het gebied van zowel vorm als inhoud van patiëntparticipatie in het onderwijs en de toetsing daarvan; denk aan rollen voor de patiënt in de context van onderwijs en in de verschillende fasen van onderwijs.
  • Ontwikkelen en uitwisselen van expertise t.b.v. het goed inbedden van dit type onderwijs;
  • Ontwikkelen en uitwisselen van ideeën over organisatie van patiëntparticipatie in het onderwijs en het vinden van oplossingen voor praktische problemen.
  • Patiëntempowerment: ontwikkelen van leren in wederkerigheid tussen studenten en patiënten

Activiteiten
De werkgroep organiseert themamiddagen, levert jaarlijks een bijdrage aan het NVMO-congres, zoekt samenwerking met andere NVMO-werkgroepen en nodigt regelmatig internationale sprekers uit

Centraal hierbij staat de vraag: “Hoe kunnen patiënten bijdragen in het ontwikkelen, bij het geven en bij de evaluatie van onderwijs?” Daarnaast moet er onderwijs over patiëntparticipatie komen. Hierbij zijn 3 pijlers van belang:

1. Docentprofessionalisering

2. Patiënt als docent en inspirator voor studenten

3. Oprichting Coördinatiepunt Patiëntparticipatie voor praktische ondersteuning

Inventarisatie Patientparticipatie in het onderwijs

Wij inventariseren met deze enquête de betrokkenheid van ervaringsdelers in het medisch onderwijs:

http://tiny.cc/NVMO-ervaringsdelers

Contact met de werkgroep
Het kernteam bestaat uit vijf leden van het UMC Utrecht en RadboudMC Nijmegen:

  • Petra van Gurp, Radboudumc
  • René Tabak, Radboudumc
  • Joost Frenkel, UMCU
  • Hans van Delden, UMCU
  • Roos de Jonge, UMCU

Dit kernteam is verantwoordelijk voor het opstellen van een projectplan en het stimuleren/organiseren van activiteiten met inbreng van alle werkgroepleden. Om onze werkgroep meer kracht bij te zetten en samen de doelstellingen te bepalen, willen we het kernteam graag uitbreiden en nieuwe leden aan de werkgroep toevoegen. In een eerste bijeenkomst willen we geïnteresseerden bij elkaar brengen om samen ideeën te genereren en plannen vast te leggen.

Lid worden
Heb je interesse in en/of ervaring met patiëntparticipatie? Word dan lid van de werkgroep Patiëntparticipatie. Aanmelden kan via een e-mail aan werkgroepen@nvmo.nl

Werkgroepen Overzicht