Skills en simulatie (DSSH)

In medische opleidingen wordt steeds meer gebruik gemaakt van Simulatie en 'Serious Gaming'. De NVMO en de vereniging Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH) werken samen aan de ontwikkeling en toepassing van deze vormen van onderwijs.

De DSSH is een zeer actieve vereniging en kent diverse commissies zoals de Serious Gaming-, Wetenschaps-, Onderwijs en Accreditatie- en de Kascommissie. Kijk voor meer informatie op: www.dssh.nl. Door het faciliteren, uitwisselen en verbeteren van kennis, onderzoek en toepassen van serious gaming en simulatietechnologie in het onderwijs Nederland, wil de werkgroep de samenwerking met de geaffilieerde buitenlandse verenigingen uitbouwen. De DSSH heeft samenwerkingsverbanden met de Society in Europe for Simulation Applied to Medicine (SESAM) en de Society for Simulation in Healthcare (SSH)

Activiteiten
Ieder voorjaar verzorgt de DSSH een congres, waarin het accent ligt op innovaties op het terrein van Simulatie, CRM/Teamwerk en Serious gaming binnen onderwijs en training voor de zorgprofessionals, met state-of-the art lectures, korte wetenschappelijke presentaties, interactieve workshops en ruimte voor netwerken. Op dit congres reikt de wetenschapscommissie de award uit voor beste wetenschappelijke presentatie en wordt een 'research grant' uitgereikt. Daarnaast reikt de Commissie serious games de ‘keurmerken valide games’ uit.

Verder is de DSSH actief vertegenwoordigd op:

 • Jaarlijkse congres van Society for Simulation in Healthcare
 • Jaarlijks congres van Society in Europe for Simulation Applied to Medicine

Keurmerk valide games
De DSSH werkgroep Serious Games heeft een evaluatieraamwerk ontwikkeld voor de beoordeling van serious games, met een ‘Keurmerk valide games’. De wetenschappelijke basis is beschreven in het artikel ‘How to systematically assess serious games applied to healthcare’. Inmiddels bestaat het keurmerk 5 jaar en zijn een kleine 20 games beoordeeld door de commissie. Elk jaar worden keurmerken (met 1-5 sterren) uitgereikt aan ontwikkelaars van serious games tijdens het DSSH Congres.

Sinds 2018 is er een samenwerking met de Serious Games Association (verbonden aan Healthcare) in Singapore rond het DSSH evaluatieraamwerk. Dit heeft geresulteerd in een getekende Memory of Understanding tussen de DSSH en SGA. Deze is in oktober 2018 bekrachtigd in Singapore, in aanwezigheid van de lokale Nederlandse ambassadeur. 

Nieuwsbrief
Elke 2 à 3 maanden brengt de DSSH een nieuwsbrief uit, met een verslag van belangrijke gebeurtenissen, van congressen die door bestuursleden of werkgroepleden zijn bezocht (o.a. van het jaarlijkse NVMO congres), een aankondiging van interessante webinars of congressen en van nieuwe commissie- of bestuursleden. 

DSSH Congres 2019
Het laatste DSSH congres op 13 maart 2019 stond in het teken van ‘Let’s work together’. Bekijk video’s van de keynotes en een foto-impressie van het congres. In het najaar van 2019 is de DSSH wetenschappelijk partner van het Games for Health Europe congres, waarin het accent op Serious Gaming ligt.  

Promotiebijdragen
Promovendi kunnen een aanvraag indienen voor een promotiebijdrage. De laatste bijdrage vanuit het fonds was voor Heidi Maertens met de titel: Simulation-based Endovascular Training: Ready for Prime Time? (Universiteit Gent, België).

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de voorzitters van de diverse DSSH commissies en algemene leden van het Bestuur 

 • Dr. Uli Strauch (anesthesioloog-intensivist en directeur simulatiecentrum Maastricht UMC); voorzitter bestuur
 • Dr. Isabelle van Herzeele (vaatchirurg, UZ Gent, Gent, België); bestuurslid
 • Dr. Willem Brinkman (uroloog i.o, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam); penningmeester
 • Drs. Esther Barsom, (PhD kandidate, AMC, Amsterdam); Bestuurslid
 • Dr. Mary Dankbaar (Programma manager e-learning, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam); Bestuurslid en voorzitter commissie serious games
 • Drs. Marinka Hol (PhD-candidate Oral and Maxillofacial Surgery, AMC, Amsterdam); Bestuurslid en voorzitter wetenschapscommissie
 • Dr. Marleen Groenier (onderzoeker Technische geneeskunde, Universiteit Twente); Nieuwsbrief en Bestuurslid
 • Ilse Meima (opleider simulatieonderwijs, Erasmus MC); Bestuurslid
 • Mw. Desiree Vossen (secretaresse simulatiecentrum, Maastricht UMC); Secretaris van het DSSH bestuur

Contact met de werkgroep
Contactpersonen voor de NVMO zijn Mary Dankbaar, Marleen Groenier en Uli Strauch (allen lid van het DSSH bestuur).

Lid worden
Geïnteresseerden kunnen tegen gereduceerd tarief lid worden van beide verenigingen (NVMO en DSSH). Je ontvangt dan uitnodigingen voor activiteiten van NVMO en DSSH, korting op activiteiten van NVMO en DSSH en een toezending van het tijdschrift NVMO. Neem hiervoor contact op met secretariaat@dssh.nl of werkgroepen@nvmo.nl

 

Werkgroepen Overzicht