Internationalisering

Studenten Geneeskunde zijn van oudsher zeer mobiel.  Met name in de klinische fase gingen veel studenten op pad, en veelal naar de tropen.

Door de contacten die daaruit ontstonden, kunnen nu jaarlijks meer dan duizend Nederlandse en Vlaamse medische studenten internationale ervaring opdoen. Niet alleen klinische stages, maar ook wetenschappelijke stages en soms ook in de pre-klinische fase. 

Internationalisering omvat tegenwoordig méér dan alleen buitenlandstages. Onder de vlag Internationalization@Home zijn initiatieven en projecten ontstaan om specifieke leerdoelen te realiseren, waarmee studenten zonder buitenland-ervaring in dat proces meegenomen konden worden. In het geneeskundig onderwijs ontstonden Engelstalige modules, tracks en zelfs hele programma’s, waarmee de diversiteit in de instroom verder toenam. 

Doel
De werkgroep Internationalisering heeft als oogmerk uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen op het gebied van internationalisering. 

De werkgroep wil dat doen door vertegenwoordigers binnen de (bio)medische en gezondheidswetenschappen bij elkaar te brengen en gezamenlijk te komen tot (voorstellen voor) verbetering/vergroting van aandacht voor internationaliseringsonderwerpen in het medisch onderwijs en intensivering van de onderlinge samenwerking, zowel lokaal als op landelijk niveau.

Doelgroep
De Werkgroep Internationalisering is er voor iedereen die interesse heeft in internationalisering in het onderwijs, in het bijzonder degenen die direct betrokken zijn bij de vormgeving daarvan:

 • (Beleids)medewerkers Internationalisering
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Supervisoren/inhoudelijk verantwoordelijke arts/docenten van internationale stages
 • Studenten met een (beleidsmatige) belangstelling voor internationalisering resp. buitenlandstages
 • Externe deskundigen (op uitnodiging)

Activiteiten
De werkgroep organiseert jaarlijks een themamiddag in het voorjaar en een ronde tafel bijeenkomst tijdens het NVMO-congres in november. Onderwerpen en thema’s zijn:

 • Professioneel gedrag in het buitenland
 • Rationale, kwaliteit, buitenlandspecifieke leerdoelen
 • Evidence-based internationaliseringsbeleid
 • Mobiliteit en equivalentie van de extern gevolgde studieonderdelen
 • Innovatieve vormen van internationalisering
 • Internationalisering en het raampla
 • Internationalization@Home
 • Accommoderend vermogen inkomende mobiliteit

Contact met werkgroep
De coördinatie van de werkgroep is in handen van een klein comité van GIO-NV leden, onder voorzitterschap van Erik Beune

Lid worden
Als lid van de NVMO kun je lid worden van verschillende werkgroepen. Door je bij een werkgroep aan te sluiten, vergroot je niet alleen jouw deskundigheid op het gedefinieerde gebied, maar draag je ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs binnen dit onderwerp.

Lid worden is gratis. Bij specifieke activiteiten kan een kleine bijdrage worden gevraagd. Wil je lid van deze werkgroep worden? Neem dan contact op via werkgroepen@nvmo.nl 

Downloads:

Werkgroepen Overzicht