Professionaliteit

Hoe stel je je professioneel op? Welke professionele gedragingen horen bij ons vak?

De werkgroep Professionaliteit wisselt ervaring uit, deelt kennis en vergroot expertise over medische professionaliteit, professioneel gedrag en professionele identiteitsvorming. Wij volgen nieuwe ontwikkelingen, bespreken nieuwe literatuur en behandelen casuïstiek over (on)professioneel handelen. 

Onze werkgroep organiseert drie keer per jaar reguliere bijeenkomsten voor alle werkgroepleden; twee maal in Utrecht een vergadering van 3 uur (11-14 uur), 1 maal tijdens het jaarlijkse NVMO-congres (lunchbijeenkomst).

Tijdens de drie vergaderingen is tijd voor intervisie ingeruimd. In deze tijd bespreken we (de omgang met) moeilijke casus en proberen we nieuwe wegen te zoeken om deze casus te benaderen. In de twee langere vergaderingen in Utrecht wordt steeds een actueel thema belicht door en voorbereid door een van de leden (bijvoorbeeld: studenten-welzijn / burn-out, remediering onprofessioneel gedrag, iudicium abeundi etc.) 

Daarnaast levert de werkgroep bijdragen aan conferenties en congressen (NVMO congres, AMEE)

Contact met de werkgroep 

Leden van de werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de faculteiten diergeneeskunde, tandheelkunde en geneeskunde. Iedere faculteit/instelling wordt door minimaal een (vast) persoon vertegenwoordigd. 

Lid worden 

Als lid van de NVMO kun je lid worden van verschillende werkgroepen. Door je bij een werkgroep aan te sluiten, vergroot je niet alleen jouw deskundigheid op het gedefinieerde gebied, maar draag je ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs binnen dit onderwerp. 

Lid worden is gratis. Bij specifieke activiteiten kan een kleine bijdrage worden gevraagd. Wil je lid worden? Neem dan contact op via werkgroepen@nvmo.nl

Werkgroepen Overzicht