Team based learning

Team Based Learning (TBL) is een vorm van samenwerkend leren, waarbij studenten in teams op activerende wijze bezig zijn met de leerstof. Individuele verantwoordelijkheid en directe feedback spelen hierbij een belangrijke rol.

 

De NVMO-werkgroep TBL vormt een platform voor het uitwisselen en ontwikkelen van kennis, ideeën en ervaringen over TBL binnen het (para) medische beroepenveld. We volgende de ontwikkelingen in TBL nationaal en internationaal, met speciale aandacht voor toepassing in de medische (onderwijs)praktijk. Daarnaast willen we als werkgroep bijdragen aan de expertise-ontwikkeling over TBL.

Activiteiten
De werkgroep streeft naar:

·       drie themamiddagen per jaar

·       jaarlijkse bijdrage aan het NVMO-congres

·       publiceren van onderzoek naar TBL

·       bijdragen aan internationale congressen en symposia

·       samenwerking met vergelijkbare (internationale) werkgroepen

De bijeenkomsten zijn  voor NVMO-leden die geïnteresseerd zijn in Team Based Learning en de implementatie ervan binnen het (para)medisch onderwijs of de (para)medische praktijk.

Contact met de werkgroep
De NVMO-werkgroep bestaat uit een kerngroep van twee leden. De kerngroep is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan en het (gedelegeerd) organiseren van de activiteiten van de werkgroep, met inbreng van de werkgroepleden. Nieuwe werkgroepleden zijn altijd welkom om aan te sluiten.

Contact adres: werkgroepen@nvmo.nl

Contactpersonen: Linda Roossien Amsterdamumc en Jolanda Schieving Radboudumc

Werkgroepen Overzicht