Team based learning

Team Based Learning (TBL) is een vorm van samenwerkend leren, waarbij studenten in teams op activerende wijze bezig zijn met de leerstof. Individuele verantwoordelijkheid en directe feedback spelen hierbij een belangrijke rol. 

TBL wordt mondiaal veelvuldig gebruikt in het onderwijs. Interessant is om na te gaan hoe  Team Based Learning in de praktijk werk. Hoe kan deze vorm van samenwerken worden verbeterd? En hoe kan TBL optimaal worden ingezet? 

De NVMO-werkgroep TBL vormt een platform voor het uitwisselen en ontwikkelen van kennis, ideeën en ervaringen over TBL binnen het (para) medische beroepenveld. We volgende de ontwikkelingen in TBL nationaal en internationaal, met speciale aandacht voor toepassing in de medische (onderwijs)praktijk. Daarnaast willen we als werkgroep bijdragen aan de expertise-ontwikkeling over TBL.

Activiteiten
De werkgroep streeft naar:

 • drie themamiddagen per jaar
 • jaarlijkse bijdrage aan het NVMO-congres
 • publiceren van onderzoek naar TBL
 • bijdragen aan internationale congressen en symposia
 • samenwerking met vergelijkbare (internationale) werkgroepen

Daarnaast kan de werkgroep een studiereis organiseren naar expertisecentra met goede voorbeelden van de Team Based Learning. De bijeenkomsten zijn  voor NVMO-leden die geïnteresseerd zijn in Team Based Learning en de implementatie ervan binnen het (para)medisch onderwijs of de (para)medische praktijk.

Inhoud en resultaten

De werkgroep TBL is recentelijk opgestart. Het eerste doel is een netwerk opbouwen waardoor het mogelijk wordt kennis en ervaring uit te wisselen. 

Doelstellingen jaar 1: 2019

 • inventariseren potentiele leden TBL werkgroep NVMO
 • Kick off NVMO TBL werkgroep in voorjaar 2019 
 • 2e bijeenkomst voorafgaan aan de zomer
 • 3e bijeenkomst i.s.m. werkgroep PMO.
 • NVMO workshop bijdragen 2019 en ‘Meet and greet’ bijeenkomst op het NVMO  
 • Onderzoek: inventarisatie TBL activiteiten in Nederland 

Doelstelling jaar 2: 2020

 • Organiseren van 3 bijeenkomst(en) voor TBL werkgroep leden, verdeeld over het jaar
 • Bijdrage aan het NVMO congres
 • Onderzoek: Koppelen van leertheorieën aan TBL format
 • Onderzoek: Inventariseren welk TBL onderzoek er in NL tot nu toe is gedaan 

Doelstelling jaar 3: 2021

 • Drie bijeenkomsten organiseren voor NVMO werkgroep leden
 • Bijdrage aan het NVMO congres
 • Vertegenwoordiging op internationaal congres (onderzoek TBL)
 • Onderzoek: onderzoek naar een onvolledige geïntegreerd TBL format (vanuit de theorie en de praktijk) 

Contact met de werkgroep
De NVMO-werkgroep bestaat uit een kerngroep van vier leden. De kerngroep is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan en het (gedelegeerd) organiseren van de activiteiten van de werkgroep, met inbreng van de werkgroepleden. De kerngroep is op zoek naar leden om de werkgroep vorm te geven en samen aan de doelstellingen te werken.
Contact adres: werkgroepen@nvmo.nl. Contactpersoon: Jolanda Mol, LUMC

Lid worden 
Als lid van de NVMO kun je lid worden van verschillende werkgroepen. Door je bij een werkgroep aan te sluiten, vergroot je niet alleen jouw deskundigheid op het gedefinieerde gebied, maar draag je ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs binnen dit onderwerp. 

Lid worden is gratis. Bij specifieke activiteiten kan een kleine bijdrage worden gevraagd. Wil je lid worden? Neem dan contact op via werkgroepen@nvmo.nl

 

 

Werkgroepen Overzicht