Toetsing

De werkgroep Toetsing houdt zich in de breedste zin bezig met toetsing en assessment van (bio)medisch onderwijs. Dus zowel met schriftelijke en digitale toetsen, als met vaardigheidstoetsen, opdrachten en portfolio-beoordelingen. En in alle fases van het onderwijsproces, van ontwerp en implementatie tot evaluatie.

Deze werkgroep levert een bijdrage aan de kwaliteit van toetsing in het medisch onderwijs. Dit doen we door het uitwisselen van ervaringen, kennis, inzichten en materiaal en het opbouwen van een netwerk van personen die met dezelfde problematiek bezig zijn. We zoeken naar praktische oplossingen voor gezamenlijke uitdagingen en verdiepen ons in nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van toetsing.

Activiteiten
Jaarlijks vinden drie bijeenkomsten plaats, elk rondom een actueel thema. Een van de bijeenkomsten wordt zo mogelijk met een andere NVMO-werkgroep georganiseerd. Zo versterken we de verbinding met andere relevante expertisegebieden.

Contact met de werkgroep 
De werkgroep bestaat uit kernleden van zowel UMC’s, die de medische opleidingen vertegenwoordigen, als van een aantal andere opleidingsziekenhuizen en leerinstellingen. Alle leden houden zich binnen hun instelling bezig met beleidsontwikkeling, implementatie en evaluatie op het gebied van toetsing in medisch onderwijs. Afhankelijk van de activiteiten worden ook andere belangstellenden bij de werkgroep betrokken.

De werkgroep Toetsing heeft de volgende contactpersonen:

Lid worden 
Als lid van de NVMO kun je lid worden van verschillende werkgroepen. Door je bij een werkgroep aan te sluiten, vergroot je niet alleen jouw deskundigheid op het gedefinieerde gebied, maar draag je ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs binnen dit onderwerp. 

Lid worden is gratis. Bij specifieke activiteiten kan een kleine bijdrage worden gevraagd. Wil je lid worden? Neem dan contact op via werkgroepen@nvmo.nl.

Werkgroepen Overzicht