Wetenschappelijke vorming

De werkgroep Wetenschappelijke Vorming is al vele jaren een actief orgaan waarin NVMO leden van alle verschillende universiteiten uit Vlaanderen en Nederland samen discussiëren en werken aan (verbetering van) de academische en wetenschappelijke vorming van de geneeskunde studenten. 

In alle opleidingen Geneeskunde is aandacht voor academische en wetenschappelijke vorming. Studenten leren (nieuwe) kennis en informatie te zoeken, deze kritisch te beschouwen, te beoordelen en toe te passen. Zij worden vertrouwd gemaakt met de medische wetenschap door zelf wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en over onderzoeksvragen, -methoden en -resultaten te communiceren en er op te reflecteren. Hiermee wordt beoogd dat studenten een blijvende kritische houding te ontwikkelen. In de klinische praktijk dienen zij concrete keuzes te kunnen maken op basis van beschikbaar wetenschappelijk bewijs en kritische reflectie. In de NVMO-werkgroep Wetenschappelijke Vorming komen thema’s rondom het ontwikkelen en evalueren van dit academisch onderwijs aan bod.

Doel van de werkgroep
De werkgroep heeft het doel om de uitwisseling te bevorderen van kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, gericht op de academische en wetenschappelijke vorming in het medische opleidingscontinuüm, met name de basisopleidingen. Hieronder vallen ook additionele trajecten, zoals bijvoorbeeld Honours programma’s en MD/PhD trajecten. De werkgroep Wetenschappelijke Vorming stimuleert op deze manier de uitwisseling van kennis, fungeert als aanspreekpunt voor instanties of personen op het gebied van wetenschappelijke vorming en is tevens betrokken bij onderzoek naar de effecten van onderwijs in wetenschappelijke vorming.

Activiteiten
De werkgroep komt jaarlijks vier keer bijeen in Utrecht voor een vergadering en een inhoudelijke bespreking van een thema met een oriëntatie op wetenschappelijke, en breder academische, vorming. Daarnaast komt de werkgroep op het NVMO-congres bijeen. Tenslotte wordt door de werkgroep ieder jaar op het NVMO-congres een of meerdere sessies georganiseerd. In deze workshops of ronde tafel sessies wordt specifieke expertise gedeeld en worden ervaringen breed uitgewisseld met NVMO-leden.

Voorbeelden van onderwerpen die besproken zijn in de werkgroep

  • Integriteit in de wetenschap
  • Wetenschappelijke vorming in de bachelor, wel evidence-based onderwijs
  • Wat kunnen we leren van opleidingen biomedische wetenschappen
  • Het nieuwe raamplan en de rol van academicus (de werkgroep heeft naar aanleiding van deze werkbijeenkomst een aanbeveling geschreven)
  • Filosofie van de wetenschap in het geneeskunde curriculum
  • Honours programma’s en MD/PhD-trajecten
  • Wetenschappelijke vorming in de klinische fase van de geneeskunde master
  • Het begeleiden en beoordelen van wetenschappelijke stages
  • Leerboeken wetenschappelijke vorming 

Inhoud en resultaten
De activiteiten van de werkgroep hebben geresulteerd in de volgende publicatie: 

  • Huub J. van Eyk, Michiel H. W. Hooiveld, Thed N. Van Leeuwen, Bert L. J. Van der wurff, Anton J. M. De Craen, Friedo W. Dekker & NVMO-Special Interest Group on Scientific Education (2010). Scientific output of Dutch medical students, Medical Teacher, 32:3, 231-235, DOI: 10.3109/01421591003596592

Contact met de werkgroep 
Voorzitter: Hans Otten, Radboudumc
Secretaris: Femmie de Vegt, Radboudumc

Leden
Alle acht Nederlandse medische faculteiten/UMC’s en drie Vlaamse medische faculteiten participeren in de werkgroep, elk in principe met minimaal twee leden die nauw betrokken zijn bij het onderwijs in academische en wetenschappelijke vorming. Drie medische studenten zijn lid van de werkgroep. De deelname van de werkgroepleden wordt gesteund door de decanen van de desbetreffende faculteit. 

Lid worden 
Als lid van de NVMO kun je lid worden van verschillende werkgroepen. Door je bij een werkgroep aan te sluiten, vergroot je niet alleen jouw deskundigheid op het gedefinieerde gebied, maar draag je ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs binnen dit onderwerp.

Lid worden is gratis. Bij specifieke activiteiten kan een kleine bijdrage worden gevraagd. Wil je lid worden? Neem dan contact op via werkgroepen@nvmo.nl

  

Werkgroepen Overzicht