Aanmelden

Informatie over het aanmelden als deelnemer
(Ook van toepassing op degenen die een presentatie en/of sessie verzorgen)

Inschrijving voor het congres is uitsluitend mogelijk via deze link. Uw inschrijving is pas definitief na registratie én ontvangst van het verschuldigde inschrijfgeld. Lees hieronder meer over de mogelijkheden en inschrijfkosten.

 

Inschrijving voor het congres geeft recht op het bijwonen van voordrachten, lunches en borrel. Bij inschrijving na 30 september 2020 geldt een toeslag van € 50. Vanaf 1 oktober 2020 kan de betaling alleen geschieden via een automatische incasso en niet meer via factuur.

NB: Ook als u een abstract instuurt, dient u zich via de website in te schrijven voor het congres én de congreskosten te betalen.

Inschrijfkosten
De inschrijvingskosten voor het congres worden in onderstaande tabel aangegeven:

  A B
2 dagen congres incl. overnachting 1 persoonskamer € 350,00 € 450,00
2 dagen congres incl. overnachting 2 persoonskamer € 320,00 € 420,00
2 dagen congres zonder overnachting  € 260,00 € 360,00
Congres alleen donderdag (19 november) € 200,00 € 300,00
Congres alleen vrijdag (20 november)    € 160,00 € 260,00
Voorovernachting (19 november) € 47,50 € 47,50
Diner donderdag (19 november) € 40,00 € 40,00

A: student/AIOS/lid NVMO
B: niet leden NVMO

Annulering
Bij annulering van uw congresregistratie op uiterlijk 30 september 2020 zal het reeds ontvangen inschrijfgeld onder aftrek van € 30 administratiekosten worden teruggeboekt. Na 30 september 2020 is de inschrijving echter bindend en wordt bij annulering het inschrijfgeld niet teruggegeven. In dat geval kan eventueel wel een plaatsvervanger worden aangemeld.

Aanmelden
Aanmelden kan via deze link.

Congres overzicht