Vergaderdata ERB

Op deze pagina staat weergegeven wanneer de ERB vergadert om de dossiers te bespreken. Per vergadering staat aangegeven wanneer de deadline is voor het indienen van een dossier.

Datum vergadering       Uiterste datum indienen onderzoek
10 december 2020   19 november 2020
6 februari 2020   16 januari 2020
19 maart 2020   28 februari 2020
30 april 2020   9 april 2020
11 juni 2020   21 mei 2020
16 juli 2020   25 juni 2020
3 september 2020   13 augustus 2020
15 oktober 2020   24 september 2020
10 december 2020   19 november 2020
     

 

Wanneer de toetsing van uw onderzoek is afgerond, ontvangt u een brief met de uitkomst van de toetsing. Deze brief kunt u ook gebruiken als verklaring voor de tijdschriften die hierom vragen. De meeste aanvragen komen terecht in de categorie beperkte review (categorie C) of volledige review (categorie D). Valt uw aanvraag in een van deze categorieën, dan ontvangt u binnen een aantal weken nadere vragen van de ERB over uw onderzoek. U krijgt dan opnieuw een link met toegang tot uw digitale dossier, zodat u de gevraagde aanpassingen kunt doen.   

Doorlooptijd
Valt uw aanvraag in categorie A of B, dan krijgt u hiervan direct bericht. Bij categorie C duurt dit gemiddeld 2 tot 3 weken (mits er geen nadere correspondentie vereist is), bij categorie D ongeveer 8 weken.  De doorlooptijd kan oplopen door vragen van de commissie en de tijd die onderzoekers nodig hebben om deze te beantwoorden. Houdt u hier a.u.b. rekening mee door tijdig te starten met het indienen van uw aanvraag.

 
Ethische toetsing onderzoek Overzicht