Promovendi/Jonge Onderzoekers Netwerk

De NVMO wil het onderwijs in de gezondheidszorg kwalitatief verbeteren. Het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek daarover is daarom één van de belangrijkste pijlers van de NVMO. Op Nederlandse en Vlaamse medische faculteiten, maar ook in het HBO, neemt het aantal promovendi en jonge onderzoekers toe dat onderzoek naar onderwijs in de gezondheidszorg verricht. Voor deze groep onderzoekers is het Jonge Onderzoekers Netwerk (JON) van de NVMO opgericht.

Doel
Het JON is een actief NVMO-netwerk waar promovendi en jonge onderzoekers (tot ±5 jaar na promoveren) met elkaar in contact komen om zo kennis over onderzoek naar onderwijs in de gezondheidszorg met elkaar te delen en hun onderzoeken onder de aandacht te brengen. De leden van het JON hebben een actieve rol bij de NVMO-werkgroepen en het jaarlijkse NVMO-congres.

Jouw voordelen?
Doe je onderzoek naar onderwijs binnen het domein van de gezondheidszorg? Dan kun je bij het JON aansluiting vinden bij je vakgenoten. Zo kun je je onderwerp voor jouw onderzoek nauwkeurig vaststellen en je laten ondersteunen door beschikbare literatuur en eerder gepubliceerde proefschriften.

Bovendien komen promovendi in aanmerking voor financiële ondersteuning tot € 250 bij het drukken of verspreiden van hun proefschrift. Hiervoor gelden deze voorwaarden.

Activiteiten
Binnen de NVMO draagt het JON zorg voor georganiseerde netwerkmogelijkheden en scholingsmomenten voor promovendi en jonge onderzoekers. Hiervoor vinden gedurende het jaar verschillende activiteiten plaats:

De JON-dag (voorheen promovendi dag) is een jaarlijks evenement speciaal georganiseerd voor promovendi en hun (co)promotoren. Op deze dag is er de mogelijkheid voor promovendi om eigen werk te presenteren en hun kennis met collega-onderzoekers te delen. Daarnaast wordt er een verscheidenheid aan workshops aangeboden. Ook vindt er traditiegetrouw de dag van tevoren een pre-conference plaats, exclusief voor promovendi. De eerste 'Promovendi dag' op 6 oktober 2006 was een initiatief van prof. dr. Olle ten Cate, prof. dr. Albert Scherpbier en Monica van de Ridder. Dit jaar vond de JON-dag plaats op vrijdag 19 januari 2024.De JON Learning series (voorheen estafettes) hebben als doel om de kennisoverdracht en netwerkvorming binnen het JON te versterken. De learning series zijn (online) bijeenkomsten die eens in de vier tot zes weken plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomsten van ongeveer één uur wordt een interactieve workshop gegeven en is de mogelijkheid om te netwerken met collega-onderzoekers. Ons doel is om een grote verscheidenheid aan kennis te delen en iedereen ruimte voor inbreng te bieden. Ga voor meer informatie en/of suggesties over de volgende learning serie bijeenkomst naar deze pagina of neem contact met ons op via promovendi@nvmo.nl.

Proefschriften
Bekijk hier het overzicht met alle proefschriften waarbij de NVMO een financiële bijdrage heeft geleverd. 

Contact
Wil jij in contact komen met het huidige bestuur van het JON? Neem dan contact op met het Secretariaat van de NVMO of stuur een mail naar promovendi@nvmo.nl.

Bestuur
Het JON bestuur bestaat sinds juni 2023 uit: 

  • Lotte Bus: junior onderzoeker bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Bo van Leeuwen (voorzitter): junior docent en promovendus Universiteit Utrecht
  • Chloé de Mortier (penningmeester): promovendus aan de Universiteit Maastricht en Kennisinstituut Medisch Specialisten
  • Mariëlle van Wijngaarden (secretaris): promovendus aan het Radboudumc en AIOS-geriatrie
  • Mila van Dorst: arts-onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht

 

 

 

 

 

Promovendi/Jonge Onderzoekers Netwerk Overzicht