Promovendinetwerk

De NVMO wil het medisch onderwijs kwalitatief verbeteren. Het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek is daarom één van de belangrijkste pijlers van de NVMO. Op Nederlandse medische faculteiten neemt het aantal promovendi dat onderzoek van onderwijs verricht toe. Dat betekent dus steeds meer medisch onderwijskundig onderzoek. 

Doel
De NVMO biedt een platform waar promovendi met elkaar in contact komen om zo kennis over medisch onderwijskundig onderzoek met elkaar te delen en hun onderzoeken onder de aandacht te brengen. Promovendi hebben een actieve rol bij de NVMO-werkgroepen en het jaarlijkse NVMO-congres. 

Jouw voordelen? 
Ga jij aan de slag met een medisch-onderwijskundig onderzoek? Dan kun je hier aansluiting vinden bij je vakgenoten. Zo kun je je onderwerp voor jouw onderzoek nauwkeurig vaststellen en je laten ondersteunen door beschikbare literatuur en eerder gepubliceerde promoties. 

Bovendien kom je in aanmerking voor financiële ondersteuning tot € 250 bij het drukken of verspreiden van je proefschrift. Hiervoor gelden deze voorwaarden

Activiteiten
Binnen de NVMO draagt het promovendinetwerk zorg voor georganiseerde netwerkmogelijkheden en scholingsmomenten voor de medisch onderwijs promovendi en hun (co)promotoren. Hiervoor vinden gedurende het jaar verschillende activiteiten plaats:

De NVMO promovendidag is een jaarlijks evenement speciaal georganiseerd voor promovendi en hun (co)promotoren. Op deze dag is er de mogelijkheid voor promovendi om eigen werk te presenteren en hun kennis met collega-onderzoekers te delen. Daarnaast wordt er een verscheidenheid aan workshops aangeboden. Ook vindt er traditiegetrouw de dag van tevoren een pre-conference plaats, exclusief voor promovendi. We hopen je te zien bij de volgende promovendidag!

De NVMO promovendi estafette is een nieuw initiatief dat ervoor moet zorgen dat de kennisoverdracht en communityvorming binnen het promovendinetwerk verder versterkt worden. De NVMO promovendi estafette zijn online bijeenkomsten die eens in de vier tot zes weken via ZOOM plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomsten van ongeveer één uur wordt een interactieve workshop gegeven en is de mogelijkheid om te netwerken met collega promovendi. De estafette wordt gekenmerkt door promovendi uit te nodigen om een volgende bijeenkomst te organiseren. Hiermee willen we ervoor zorgen dat een grote verscheidenheid aan kennis wordt gedeeld en iedereen een inbreng kan hebben in de invulling van de bijeenkomsten. Ga voor meer informatie over de volgende estafette bijeenkomst naar deze pagina.

Proefschriften
Bekijk hier het overzicht met alle proefschriften waarbij de NVMO een financiële bijdrage heeft geleverd. 

Contact
Wil jij in contact komen met de huidige promovendi? Neem dan contact op met het Secretariaat van de NVMO

Promovendinetwerk Overzicht