Financiële ondersteuning proefschrift

De NVMO wil promovendi financieel ondersteunen bij het laten drukken of verspreiden van hun proefschrift. Dit kan tot een bedrag van €250. Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden.

  • De promovendus promoveert aan een Nederlandse of Vlaamse Universiteit.
  • De promovendus is tenminste de laatste 2 jaar van het project lid geweest van de NVMO (en het NVMO promovendinetwerk) en is lid van de NVMO in het jaar van de promotie
  • Het proefschrift betreft medisch onderwijs en opleiden (ter beoordeling aan het bestuur van de NVMO).
  • De promovendus neemt voorin het proefschrift de volgende tekst op: “De uitgave van dit proefschrift is mede ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs”.
  • De promovendus presenteert zijn/haar proefschrift tijdens een van de bijeenkomsten van de voor zijn/haar project relevante werkgroep of tijdens een NVMO Congres.
  • De promovendus levert een korte samenvatting, inclusief een link naar de online versie van het proefschrift t.b.v. de NVMO website aan.
  • De promovendus stuurt het secretariaat van de NVMO één exemplaar van het gedrukte proefschrift.

Wil je gebruik maken van deze regeling of heb je hier vragen over? Stuur dan een e-mail naar het Secretariaat van de NVMO

Promovendi/Jonge Onderzoekers Netwerk Overzicht