Financiële ondersteuning proefschrift

De NVMO wil promovendi financieel ondersteunen bij het laten drukken of verspreiden van hun proefschrift. Dit kan tot een bedrag van €250. Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden.

 • De promovendus promoveert aan een Nederlandse of Vlaamse Universiteit.
 • De promovendus is tenminste de laatste 2 jaar van het project lid geweest van de NVMO (en het NVMO promovendinetwerk) en is lid van de NVMO in het jaar van de promotie
 • Het proefschrift betreft onderwijs en opleiden voor zorgprofessionals (ter beoordeling aan het bestuur van de NVMO).
 • De promovendus neemt voorin het proefschrift de volgende tekst op: “De uitgave van dit proefschrift is mede ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs”.
 • De promovendus levert een korte samenvatting, inclusief een link naar de online versie van het proefschrift t.b.v. de NVMO website aan.
 • De promovendus stuurt het secretariaat van de NVMO één exemplaar van het gedrukte proefschrift:
  Secretariaat NVMO
  Postbus 373
  3700 AJ Zeist

Wil je gebruik maken van deze regeling of heb je hier vragen over? Stuur dan een e-mail naar het Secretariaat van de NVMO

Promovendi/Jonge Onderzoekers Netwerk Overzicht