Kosten ethische toetsing ERB

De kosten voor het gebruik van het ethisch toetsingssysteem van de NVMO zijn afhankelijk van uw antwoorden op vragen over uw onderzoek. De categorie waar uw aanvraag uiteindelijk in valt, is bepalend voor de kosten van de toetsing. 

Wanneer u het toetsingssysteem volledig doorloopt, ziet u met welke kosten u rekening moet houden. DE ERB baseert haar oordeel op uw antwoorden, u bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid ervan.  

Categorie Leden NVMO Niet-leden NVMO
Automatische verwerking Gratis €150
Beperkte review € 300 € 650
Volledige review € 300 € 650
Amendement € 150 € 150

 

Ethische toetsing onderzoek Overzicht