Selectie

Hoe selecteer je de meest geschikte kandidaten voor de opleiding? Welke criteria worden gehanteerd door de verschillende opleidingen en wat zijn de resultaten?

De werkgroep Selectie bouwt expertise op over de effecten van decentrale selectie en wil zicht krijgen op de onderbouwing van keuzes die verschillende universiteiten/umc’s maken voor het gebruik van bepaalde methodes. Ook buigen wij ons landelijk over praktische aspecten bij decentrale selectie en het logistieke proces. Wij wisselen ervaringen uit over de praktische gang van zaken bij selectie bij verschillende geneeskundeopleidingen

Activiteiten
De werkgroep komt ongeveer 2 à 3 keer per jaar een dagdeel bij elkaar. Op deze bijeenkomsten staat een thema centraal. In een open discussie delen we ervaringen en ideeën of bespreken we actuele knelpunten of problemen binnen dit thema.

Inhoud en resultaten

  • 11 oktober 2016: podium voor onderzoekers: presentaties van promovendi over hun onderzoek aan (aspecten van) selectie; middag: thema hoe cognitieve en non-cognitieve toetsen te combineren in de selectie van studenten geneeskunde.
  • 17 november 2016: NVMO-congres ronde tafel: Poortjes en hordes in de medische opleiding: selecteren voor de master, doen of niet doen? .

Contact met de werkgroep
Stuur dan een e-mail aan drs. Marleen A. Westerhof, VUmc. 

Leden
Drs. Marleen A. Westerhof, VUmc (voorzitter)
Dr. Anke M van Trigt, UMCG
Dr. Gerard W.G. Spaai, AMC-UVA
Dr. Elaine Dubois, LUMC
Dr. Kitty B.J.M. Cleuntjes, MUMC

Lid worden
De werkgroep telt ongeveer 30 collega’s die allen betrokken zijn bij de opleiding geneeskunde in Nederland. Deelname staat open voor leden van de NVMO in Nederland en Vlaanderen die geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij de selectie van studenten.

Werkgroepen Overzicht