Praktijk van het zorgonderwijs (PZO)

Hoe goed sluit het zorgonderwijs daadwerkelijk aan op de praktijk? In de werkgroep PZO wisselen ervaringsdeskundigen hun ideeën uit over de praktijk van het zorgonderwijs. De resultaten vormen input voor de opleidingen in de gezondheidszorg.

Activiteiten Jaarlijks worden vier interactieve onderwijsmiddagen in Utrecht georganiseerd en een bijeenkomst op het NVMO-congres. De bijeenkomsten worden ingeleid met een presentatie, gevolgd door een interactieve werkvorm (discussie, debat, workshop, enzovoorts). Heb je een idee voor een onderwerp, of wil je eigen ervaringen delen? Stuur dan een e-mail naar Maarten Verwijnen. 

PLANNING ONDERWIJSMIDDAGEN 2024

16 januari - Onderwijsmodule Mens Achter de Patiënt | Marcel Verhoeven & … (St. MAP)

21 februari - Verzekeringsgeneeskunde … [extra] | Reinier Haneveld & Henk-Willem Otten (ex CZ)

19 maart - Samen Zorgen Samen Leren |Anne de La Croix & Louti Broeksma (AMC-VU)

15 mei - PRE-CONGRES: Medical Exhibition Seminar | Henk Schreuder, UMCU & Henk Schmidt, EUR

26 september - De betekenis van de leerkracht-leerling relatie voor het leerproces | Tim Mainhard, UL & Jan van Tartwijk, UU

20 november - Dubbeltalenten | Casper Schoemaker, UMCU / PGO-support

INHOUD EN RESULTATEN
Het materiaal van de bijeenkomstenbijeenkomsten wordt na afloop per email verspreid onder de deelnemers.

CONTACT
De coördinatie van de activiteiten van de werkgroep is in handen van Maarten Verwijnen, voormalig docent Maastricht University.

BIJDRAGEN
Wil je ook bijdragen aan deze werkgroep? Neem dan contact op met de coördinator Maarten Verwijnen

Werkgroepen Overzicht