Medische vervolgopleidingen

Goed medisch onderwijs start bij een goed opleidingsplan. Onze werkgroep kijkt met een toekomstgerichte blik naar de vorm en inhoud van medische vervolgopleidingen.

We leiden immers op voor 2025, én verder… 

Naast expertise op het gebied van medische vervolgopleidingen hebben wij veel kennis in huis van de manier waarop de vervolgopleiding binnen de verschillende specialismen wordt vormgegeven. Wij stellen deze kennis en ervaring beschikbaar aan opleiders, AIOS, wetenschappelijke verenigingen en anderen belanghebbenden. We geven daarbij geen pasklare antwoorden, maar stellen thema’s aan de orde. Zo dagen wij betrokkenen uit tot kritische reflectie, waarover zij vervolgens met elkaar in gesprek gaan en zo op nieuwe ideeën komen.  Zo willen wij met een toekomstgerichte blik het opleiden naar vorm en inhoud kritisch onder de loep nemen. 

Activiteiten
Jaarlijks komt de werkgroep een aantal keer bijeen om actuele of toekomstige thema’s binnen de medische vervolgopleidingen te belichten en te bediscussiëren. Ook verzorgt de werkgroep elk jaar een workshop op het NVMO-congres. Ons streven is om 1 of 2 bijeenkomsten per jaar open te stellen voor alle belangstellenden buiten de medische vervolgopleidingen. 

Inhoud en resultaten
Wij behandelen alle thema’s die spelen binnen de medische vervolgopleidingen. Veel aandacht gaat uit naar onderwerpen als kwaliteitszorg van opleiden en het inrichten van werkplekleren. Wil je meedenken of zelf een onderwerp ter discussie aandragenm, neem dan contact op via werkgroepen@nvmo.nl Heb je vragen over een onderwerp, neem dan contact op met een van de werkgroepleden. 

Contact met de werkgroep
In contact komen met de werkgroep kan via werkgroepen@nvmo.nl of via de voorzitter, k.van.loon@amc.uva.nl 

Lid worden 
Als lid van de NVMO kun je lid worden van verschillende werkgroepen. Door je bij een werkgroep aan te sluiten, vergroot je niet alleen jouw deskundigheid op het gedefinieerde gebied, maar draag je ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs binnen dit onderwerp. 

Lid worden is gratis. Bij specifieke activiteiten kan een kleine bijdrage worden gevraagd. Wil je lid worden? Neem dan contact op via werkgroepen@nvmo.nl

Werkgroepen Overzicht