Digitaal leren en innoveren

Deze werkgroep faciliteert en bevordert community vorming, visievorming, kennisontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en inspiratie rondom digitaal leren en innoveren voor onderwijs in het gezondheidszorgdomein.

Dat betreft zowel de geneeskunde opleiding als biomedische wetenschappen, onderwijs op het terrein van verpleegkunde, paramedische beroepen en bij- en nascholing van gezondheidzorgprofessionals. De werkgroep bestaat sinds 1992, voorheen onder de naam E-learning. 

De leden wisselen ervaringen, good practices en beleidskeuzes uit rond digitaal leren. Daarnaast is de werkgroep beschikbaar als adviesorgaan voor NVMO-leden, andere NVMO-werkgroepen en het NVMO-bestuur. De werkgroepleden zijn verder actief in het presenteren van nieuwe toepassingen, ervaringen en onderzoeksresultaten op congressen, zowel nationaal als internationaal.

Activiteiten
De werkgroep komt vijf keer per jaar bij elkaar, meestal op één van de aangesloten instituten. 's Morgens wordt er vergaderd en worden ervaringen uitgewisseld, bijvoorbeeld over projecten in ontwikkeling of nieuwe systemen. 's Middags vinden er vaak minisymposia plaats over actuele onderwerpen of wordt een werkbezoek afgelegd (zie Inhoud). Deze zijn meestal toegankelijk voor alle leden. 

Contact met de werkgroep

Leden
Alle acht UMC’s in Nederland zijn (met meerdere personen) vertegenwoordigd in de werkgroep. Daarnaast ook adviseurs van paramedische, verpleegkundige en medisch-technische opleidingen binnen UMC’s en van ziekenhuizen en die zich met digitaal leren bezighouden.

Lid worden
Als lid van de NVMO kun je lid worden van verschillende werkgroepen. Door je bij een werkgroep aan te sluiten, vergroot je niet alleen jouw deskundigheid op het gedefinieerde gebied, maar draag je ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs binnen dit onderwerp. 

Lid worden is gratis. Bij specifieke activiteiten kan een kleine bijdrage worden gevraagd. Wil je lid worden? Neem dan contact op via werkgroepen@nvmo.nl.

 

Werkgroepen Overzicht