Diversiteit & Inclusie

Hoe bereid je toekomstige artsen voor op de multiculturele praktijk? En hoe ga je om met diversiteit in de studentengroep? 

Doel van de werkgroep
De werkgroep Diversiteit & Inclusie is een kennisplatform voor diversiteit en inclusiviteit in het medisch onderwijs. Leden wisselen met elkaar gedachten, onderwijs en ervaringen uit over multiculturaliteit en diversiteit & inclusie in de geneeskunde(opleiding). 

Deelnemers 
De werkgroep telt ongeveer 65 in het onderwerp geïnteresseerde collega’s, vooral docenten (psychologen, artsen en onderwijskundigen), die betrokken zijn bij de opleiding geneeskunde of vergelijkbare opleidingen in Nederland of Vlaanderen.

Activiteiten
De werkgroep komt 2 à 3 keer per jaar in Utrecht bij elkaar om thema’s op het gebied van diversiteit te bespreken. We wisselen gedachten en ervaringen uit en je kunt actuele knelpunten of eigen onderwijs en projecten inbrengen.

Inhoud en resultaten 

‘Zorg voor vluchtelingen’
In deze bijeenkomst hebben verschillende sprekers over de gezondheid en zorg voor vluchtelingen in Nederland gesproken. Aanwezigen kregen de gelegenheid om in een ‘meet&greet’-achtige setting verschillende betrokkenen te ontmoeten en zo hun eigen vragen over dit thema te stellen. We eindigden de bijeenkomst met een gesprek over hoe we de thema’s van deze middag in het medisch onderwijs aan de orde kunnen laten komen. Hoe kunnen wij onze geneeskundestudenten voorbereiden om goede zorg aan vluchtelingen te geven?

Workshop op het NVMO-congres: ‘Slecht nieuws in een interculturele context‘
Verschillende perspectieven (juridisch, religieus, cultureel) op het voeren van een slechtnieuwsgesprek kwamen aan de orde. Daarna hebben we gediscussieerd over hoe we dit in het onderwijs aan geneeskundestudenten kunnen verwerken.

‘Internationalisering en culturele competenties: wat zijn de raakvlakken en hoe kunnen ze elkaar versterken?’ 
In deze bijeenkomst hebben we met Hilde de Leeuw (international officer van de geneeskundeopleiding in het UMC Utrecht) gediscussieerd over de relatie tussen ervaringen van studenten in het buitenland en interculturele ervaringen in Nederland.

Workshop op het NVMO-congres: ‘Gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid'. 
In deze workshop lieten we de deelnemers kennismaken met verschillende onderwijsvormen over communicatie met laaggeletterde patiënten.

Contact met de werkgroep
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitters van de werkgroep Diversiteit:

Lid worden
Als lid van de NVMO kun je lid worden van verschillende werkgroepen. Door je bij een werkgroep aan te sluiten, vergroot je niet alleen jouw deskundigheid op het gedefinieerde gebied, maar draag je ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs binnen dit onderwerp. 

Lid worden is gratis. Bij specifieke activiteiten kan een kleine bijdrage worden gevraagd. Wil je lid worden? Neem dan contact op via werkgroepen@nvmo.nl.

Werkgroepen Overzicht