Tijdschrift voor Medisch Onderwijs (TMO)

Initiatiefnemers Caspar Bleijs, Herman van Rossum en Maarten Verwijnen stonden in 1982 aan de wieg van het Tijdschrift voor Medisch Onderwijs; een tijdschrift dat gold als één van de meest zichtbare producten van de Nederlandse Vereniging van Medisch Onderwijs. Het werd hiermee een erkend forum voor medisch onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

In mei 1982 verscheen het Bulletin Medisch Onderwijs (BMO) voor het eerst. Het was een uitwisselings­plaats voor ideeën, plannen en pogingen om het medisch onderwijs te verbeteren. In 2000 werd de naam Bulletin vervangen door Tijdschrift en was daarmee het Tijdschrift voor Medisch Onderwijs geboren. Tegelijk met de naamsverandering werden ook de productie en verspreiding van het Tijdschrift verbeterd.

Sinds 2012 is het tijdschrift Engelstalig en heeft het de naam Perspectives on Medical Education (PME). Ook het redactieproces is geprofessionaliseerd. Hierdoor is het tijdschrift digitaal toegankelijk en zijn de artikelen ook terug te vinden via PubMed.

ARCHIEF

TMO online
De jaargangen 2000 t/m 2011 van het Tijdschrift voor Medisch Onderwijs zijn te downloaden op de website van Springer

Inhoud 1982-2006
Raadpleeg hier de cumulatieve index of  lijst van Auteurs.

Downloads:

NVMO Tijdschrift Overzicht