Vacature AIOS-commissielid NVMO Ethical Review Board (ERB)

De NVMO Ethical Review Board (ERB) heeft vanwege het vertrek van het AIOS-commissielid een vacature voor een nieuw AIOS-lid. De aanwezigheid van een AIOS is belangrijk voor goede ethische toetsing. Onder een AIOS-commissielid verstaan we een verpleegkundige, paramedicus of arts in opleiding tot specialist. Een AIOS vertegenwoordigt potentiële deelnemers van onderzoek naar specialistische opleidingen. 

De NVMO is een Vlaams-Nederlandse vereniging voor onderwijs en opleiden in de gezondheidszorg. De Ethical Review Board (ERB) beoordeelt namens de NVMO onderzoeksvoorstellen gericht op onderwijs en opleiden in de gezondheidszorg, zoals de studie geneeskunde, verpleegkundige en paramedische opleidingen en medische vervolgopleidingen, in Nederland en Vlaanderen. Dit soort onderzoek valt buiten de beoordeling van medisch-ethische toetsingscommissies. 

Onderzoekers en internationale tijdschriften voor gezondheidszorgonderwijs vinden ethische toetsing steeds belangrijker. Daarom is de NVMO-ERB opgericht. De commissie vergadert eens in de 6-8 weken. Zij streeft ernaar een diverse commissie te zijn van leden met onderwijskundige expertise, een ethicus, een jurist, een AIOS en een student. Een secretaris ondersteunt de commissie.

Taak- en functieomschrijving:

 • als lid van de ERB beoordeel je ethische aspecten van onderzoeksvoorstellen gericht op onderwijs en opleiden in de gezondheidszorg;
 • je belicht daarbij in het bijzonder het perspectief van degene die opgeleid wordt tot specialist;
 • je neemt deel aan de vergaderingen van de ERB (zes tot acht keer per jaar) en bereidt deze voor;
 • af en toe wordt gevraagd om tussentijds te reageren op onderzoeksvoorstellen;
 • af en toe wordt gevraagd om scholing te geven in ethische toetsing aan onderzoekers van onderwijs en opleiden in de gezondheidszorg.

Vereisten:

 • je bent academisch of HBO gevormd en in opleiding tot verpleegkundig, paramedisch of geneeskundig specialist;
 • je hebt ervaring of aantoonbare interesse in onderzoek gericht op onderwijs en opleiden in de gezondheidszorg;
 • je bent ongeveer 1 x per 6 weken beschikbaar voor vergaderingen (ca. 6x digitaal en 2x fysiek). De vergaderingen duren ca. 2 uur en vinden halverwege de dag plaats, in principe op donderdag;
 • we verwachten dat je de vergaderingen goed voorbereidt, actief deelneemt aan de vergaderingen en dat je indien nodig vragen beantwoordt van de secretaris of een dossier buiten de vergadering om beoordeelt;
 • incidenteel wordt een beroep op je gedaan om extra activiteiten op je te nemen, bijvoorbeeld om mee te denken over bredere thema’s buiten reguliere commissievergaderingen om of om scholing te geven.

De aanstelling is voor 3 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming. 

Wat zijn de voordelen?

 • Door deel te nemen aan de NVMO-ERB ben je op de hoogte van onderwijskundig onderzoek dat in Nederland en Vlaanderen wordt uitgevoerd naar onderwijs en opleiden in de gezondheidszorg.
 • De NVMO-ERB staat midden in ‘onderwijs en opleiden in de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen en deelname is goed voor je netwerk.
 • Door deel te nemen aan ethische en methodologische discussies over onderzoeksvoorstellen vergroot je je eigen analytische vaardigheden.
 • Je maakt deel uit van een leuke, gevarieerde commissie.

Wij bieden
Voor het bijwonen en voorbereiden van vergaderingen vanuit de NVMO krijg je een vergoeding in de vorm van vacatiegeld (in 2023 € 150,- per deelgenomen vergadering). Eventuele reiskosten worden vergoed. 
Bij gelijke geschiktheid geeft de commissie de voorkeur aan de kandidaat die diversiteit toevoegt aan de commissie. Voor meer informatie over de vacature, kan contact worden opgenomen met dr. Tim Schutte, AIOS-lid van de NVMO-ERB, via erb@nvmo.nl.

Interesse?
Heb je interesse in deze functie, stuur dan je motivatiebrief en CV vóór 22 maart 2024 naar erb@nvmo.nl t.a.v. mevrouw A. Kramer. 

 

Uitgelicht Overzicht