Call onderwijsinnovatie NVMO Prijs voor Beste Onderwijsinnovatie 2024

Het NVMO bestuur roept hierbij alle onderwijs- en opleidingsdirecteuren op om een onderwijsinnovatieproject voor te dragen. Ook alle NVMO leden kunnen projecten onder de aandacht brengen van onderwijs- en opleidingsdirecteuren.

Het reglement en de criteria voor de Prijs voor de Beste Onderwijsinnovatie kan hier (Reglement en criteria) geraadpleegd worden. De uiterste inleverdatum is dinsdag 20 februari 2024. 
De jury voor de prijs voor de beste onderwijsinnovatie bestaat in 2024 uit:

- Mirjam oude Egbrink, voorzitter (UM/MUMC+)
- Jacqueline Bustraan (LUMC)
- Mieke Embo (Universiteit Gent, aspirant bestuurslid NVMO)
- Christiaan Meijer (Radboudumc, aspirant studentbestuurslid NVMO)
- Annet van Royen (UMC Utrecht)
- Emely Spierenburg (Erasmus MC)
- Monique van Velzen (LUMC, vorige prijswinnaar in 2021)

De winnaar van de prijs voor de beste onderwijsinnovatie 2024 wordt bekend gemaakt tijdens het NVMO Congres 2024 dat plaatsvindt op 16 en 17 mei in Hotel Zuiderduin.

De compacte voorstel(len) kunnen waar nodig vergezeld van bijlagen, digitaal ingestuurd worden naar de voorzitter van de jury, Mirjam oude Egbrink: m.oudeegbrink@maastrichtuniversity.nl.

Zowel de jury als het NVMO bestuur rekenen op een ruim aanbod van geslaagde Onderwijsinnovatieprojecten waaruit gekozen kan gaan worden.

Uitgelicht Overzicht