Hoofdlezingen NVMO Congres 2024

Voor het NVMO Congres 2024 heeft de congresorganisatie de volgende sprekers uitgenodigd:

- Bridget  Kievits | lid van het College van Bestuur van de HAN University of Applied Sciences
- Joris Luyendijk | journalist en schrijver 
- Jamiu Busari | universitair hoofddocent medisch onderwijs Maastricht University, onderzoeker, en tevens lid van de adviesraad diversiteit en inclusie, bestuurslid NVMO 2014-2019

CODING (Collectief voor Diversiteit en Inclusie in de Nederlandse Geneeskunde)  
- Marleen Koster| voorzitter 
- Shangrila Sewratan | vicevoozitter 

BRIDGET KIEVITS
Na haar studie Nederlandse Taal- en Letterkunde begon Bridget Kievits (1960) bij De Nederlandse Opera als zakelijk leider van het koor. In 2004 maakte ze de overstap naar het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar ze als directielid verantwoordelijk was voor het onderwijs. Vandaar maakte ze na een paar jaar de stap naar de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, waar ze in 2010 toetrad tot het College van Bestuur.
Sinds 1 september 2018 is ze lid van het College van Bestuur van de HAN.

JORIS LUYENDIJK
Joris Luyendijk is in 1971 geboren in Amsterdam, volgde het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum en studeerde aan de UvA politicologie, geschiedenis, Arabische en religieuze antropologie in Amsterdam, Kansas (Verenigde Staten) en Caïro (Egypte). Zijn studietijd in Caïro in 1995 leverde het boek ‘Een goede man slaat soms zijn vrouw’ op en een doctoraal religieuze antropologie met specialisatie Arabische wereld. 
Luyendijk heeft verschillende journalistieke posities gehad en verschillende boeken gepubliceerd:

  • Een tipje van de sluier: islam voor beginners
  • Het zijn net mensen: beelden uit het Midden-Oosten
  • Je hebt het niet van mij, maar...: een maand aan het Binnenhof
  • Dit kan niet waar zijn: onder bankiers
  • Kunnen we praten

In zijn laatste boek De zeven vinkjes - Hoe mannen zoals ik de baas spelen onderzoekt Luyendijk wat het me je doet wanneer je niet kunt weten hoe kansenongelijkheid voelt, en je nergens hoeft in te vechten of aan te passen omdat iedereen zich altijd aanpast aan jou. Zulke 'zeven vinkjes' mannen domineren Nederland en wat dit Nederland doet is het onderwerp van Luyendijk's voordracht. 

        

JAMIU BUSARI
Jamiu Busari is geboren in Londen (Engeland) in 1968 en woonde een tijd in Manchester en later in Nigeria. Daar studeerde hij geneeskunde. In Nederland kreeg hij een beurs voor een studie medische onderwijskunde en een verkorte opleiding geneeskunde.
Nadat zijn buitenlandse artsdiploma was beoordeeld, heeft hij zijn coschappen opnieuw in Nederland doorlopen en vervolgens de opleiding tot kinderarts afgerond. Busari is gepromoveerd op het terrein van medisch onderwijs aan de universiteit Maastricht waar hij nog steeds is verbonden als universitair hoofddocent medisch onderwijs, onderzoeker, en tevens lid is van de adviesraad diversiteit en inclusie.

Busari is ervaringsdeskundige als het om impliciete bias en discriminatie gaat; als lerende, opleider en zorgverlener. Hij is een internationale expert en een veelgevraagde spreker over diversiteit en inclusie in de medisch zorg en opleiding. Recent heeft Busari een honorary fellowship toegekend gekregen aan de Royal College of Physician and Surgeons of Canada en is tevens aangesteld als hoogleraar op het gebied van Diversiteit en Inclusie, bij het Ontario Tech University in Canada.

Binnen de NVMO is hij mede-oprichter van de werkgroep Diversiteit en Inclusie en tevens een actief lid van de werkgroep CODING (Collectief voor Diversiteit en Inclusie in de Nederlandse Geneeskunde). Tevens was hij bestuurslid van de NVMO van 2014-2019. Busari is kinderarts en is werkzaam in het Dr Horacio Oduber ziekenhuis op Aruba. 

 

CODING (Collectief voor Diversiteit en Inclusie in de Nederlandse Geneeskunde)

Het Collectief voor Diversiteit en Inclusie in de Nederlandse Geneeskunde (CODING) is een netwerk van (toekomstig) zorgprofessionals die zich inzetten voor een sensitief en inclusief zorgsysteem, met als doel een open cultuur te creëren die impliciete en expliciete bias herkent, erkent en hierop anticipeert. CODING werkt toe naar het samenbrengen van individuen en organisaties met het gemeenschappelijk doel de Nederlandse geneeskunde inclusiever maken.

Marleen Koster (Voorzitter)
Marleen Koster is zesdejaars geneeskundestudent aan de Radboud Universiteit, doet onderzoek op de kinder-IC van het Radboudumc, en is voorzitter van CODING. Naast de studie houdt ze zich op verschillende manieren bezig met het bevorderen van diversiteit en inclusie, onder meer over mentale gezondheid, LHBTQIA+, etnische, en culturele diversiteit. Zo heeft Koster in Nijmegen geholpen om een commissie voor diversiteit in het medisch onderwijs op te zetten, verbindt ze verschillende organisaties met elkaar om kennis over diversiteit en inclusie te verspreiden, en heeft ze de afgelopen jaren bijgedragen aan het oprichten en vormgeven van CODING.

 

Shangrila Sewratan (Vicevoorzitter intern)
Shangrila Sewratan is zesdejaars geneeskundestudent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met haar passie voor kwetsbare groepen heeft ze in het onderwijs en tijdens haar coschappen gezien dat de zorg nog ontwikkelingen kan doormaken als het gaat om etnische en culturele diversiteit. CODING aansturen als vicevoorzitter intern was dan ook een geroepen kans. Zo houdt ze zich bezig met de ledenwerving en nieuwe aanmeldingen en is ze teamlid van de werkgroep Onderzoek. Hierin is ze samen met een onderzoekspartner een onderzoeksprotocol aan het opzetten over discriminatie onder geneeskunde studenten. Ook helpt ze mee bij het schrijven van een artikel over het belang van interculturele communicatie in de zorg. Daarnaast vindt ze het leuk om workshops te geven over diversiteit aan geneeskundestudenten.

NVMO Congres 2024 Overzicht