In memoriam prof. dr. J.J.G. (Jeroen) van Merriënboer

Op 15 november 2023 is Jeroen van Merriënboer overleden op 64-jarige leeftijd. Hij was hoogleraar Leren en Instructie bij de Vakgroep Onderwijsontwikkeling en Onderwijsonderzoek aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences at Maastricht University. 

Van 2009 tot en met 2020 was hij tevens onderzoeksdirecteur van de School of Health Professions Education (SHE) aan deze faculteit. Jeroen was een zeer gewaardeerd collega binnen de Maastricht University, lid van de NVMO en het ICO. 

In Memoriam Maastricht University Jeroen van Merriënboer

Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van professor Jeroen van Merriënboer. Hij overleed in de leeftijd van 64 jaar. Sinds 1 mei 2009 was hij werkzaam als hoogleraar Leren en Instructie bij de Vakgroep Onderwijsontwikkeling en –Onderzoek. Hij startte zijn wetenschappelijke carrière bij de Universiteit Twente. Na een aantal jaren gewerkt te hebben bij de Open Universiteit in Heerlen, maakte hij de overstap naar de Universiteit Maastricht, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. 

Jeroen kreeg nationaal en internationaal veel erkenning voor zijn onderzoek naar het ontwerpen van onderwijs. Een van zijn belangrijkste inzichten was dat onderwijs bij voorkeur georganiseerd wordt rondom beroepstaken. De ondersteuning is daarbij aangepast aan de voorkennis van de student. “Wat werkt in onderwijs is afhankelijk van de beoogde leeruitkomsten, de doelgroep en de context waarin leren plaatsvindt”, was een van zijn typerende uitspraken. Jeroen heeft met zijn onderzoek op tal van manieren bijgedragen aan het onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. Met zijn onderzoek verfijnde hij de theorievorming rondom instructiemodellen en de impact ervan op leren. Zijn onderzoek leverde ook praktische uitgangspunten voor het vormgeven van beroepsopleidingen. Dat geldt voor de opleidingen in het zorgdomein van de Universiteit Maastricht, maar ook daarbuiten. Hij heeft veel docenten en onderwijswetenschappers geïnspireerd en droeg zijn kennis graag over aan de praktijk. Veel onderwijsinstellingen in het beroepsonderwijs hebben hun onderwijs ingericht volgens de inzichten uit zijn onderzoek. 

Van 2009 tot en met 2020 heeft Jeroen de rol van onderzoeksdirecteur van de School of Health Professions Education (SHE) vervuld. In deze tijd heeft hij onder andere het onderzoeksprogramma van onderzoek naar onderwijs en opleiden in de zorg vormgegeven en verder geprofessionaliseerd. Zijn werk in deze rol heeft bijgedragen aan de nationale en internationale reikwijdte en impact van SHE.

Jeroen heeft vele promovendi en andere onderzoekers begeleid. Daarin was hij een voorbeeld voor velen. Hij luisterde aandachtig en legde geduldig uit. Hij was bescheiden en coachte mensen het beste uit zichzelf te halen. Door onderzoekers ruimte en vertrouwen te geven konden ze groeien. Dat siert hem als mens. 

Groot was ons verdriet toen we hoorden dat hij ziek was. Hij liet ons zien hoe je elke dag kunt genieten van de kleine dingen die het leven de moeite waard maken. Op 30 maart 2023 heeft Jeroen zijn afscheidsrede gegeven. De inzichten uit zijn onderzoek en wat hij en wij daarvan geleerd hebben, inspireren ons en velen in het onderwijsdomein. De Vakgroep Onderwijsontwikkeling en –onderzoek en de School of Health Professions Education (SHE) van de Universiteit Maastricht zijn dankbaar voor alles wat hij ons geleerd heeft. Wij wensen zijn vrouw Ankie en zijn kinderen Bart, Jelle en Maud, heel veel sterkte met dit grote verlies.

 

Uitgelicht Overzicht