Tweejaarlijkse NVMO-prijs Beste Proefschrift 2022-2023

De NVMO reikt sinds 2010 de tweejaarlijkse NVMO Prijs voor het Beste Proefschrift op het gebied van onderwijs in de gezondheidszorg én diergeneeskunde. In mei 2023 zal deze prijs voor de zevende maal uitgereikt worden.

Klik HIER voor de oproep voor (co-)promotoren om aan te geven wie van hun promovendi die tussen 1 januari 2020 en 31 augustus 2022 zijn gepromoveerd in aanmerking kunnen komen voor deze prijs.

Doel van de prijs

  • Stimuleren van excellent onderzoek in de onderwijskunde in de gezondheidszorg.
  • Belonen van excellente jonge onderzoekers in de onderwijskunde in de gezondheidszorg.

Werkwijze

Alle proefschriften medische onderwijskunde bekend bij de NVMO (incl. over diergeneeskundig onderwijs en onderwijs in andere disciplines in de gezondheidszorg) dingen in beginsel mee.

  1. Van alle proefschriften worden twee exemplaren toegezonden aan de NVMO, de samenvattingen ingezonden naar de secretaris van de NVMO.
  2. De promotoren wordt gevraagd emailadressen te verschaffen van de leden van de beoordelingscommissie / promotiecommissie. Vanuit de NVMO wordt deze beoordelaars gevraagd of het proefschrift in aanmerking kan komen voor de tweejaarlijkse NVMO prijs voor het beste proefschrift, met een korte argumentatie.
  3. Ieder proefschrift dat door iemand genoemd wordt als in aanmerking komend wordt beoordeeld door de jury. Deze stelt een nominatie van 3 proefschriften op die in september bekend wordt gemaakt.

Criteria voor deelname

De promovendus moet gepromoveerd zijn aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit. De begeleidende hoogleraar moet een leerstoel op het terrein van onderwijs in de gezondheidszorg onderwijs hebben. Er promoveren soms buitenlanders bij Nederlandse of Vlaamse promotoren. Zij dingen desgewenst ook mee.

De genomineerden en hun promotores moeten minimaal 2 jaar lid zijn van de NVMO.

Tijdsperiode en eerste uitreiking

De promotiedatum moet liggen in de twee kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de prijsuitreiking plaats vindt.

Prijs voor zowel het beste proefschrift als het beste onderwijsinnovatie

Oorkonde en een geldbedrag van € 1.500,- , naar eigen goeddunken te besteden.

Bekendmaking

Via NVMO-website, de Elektronische Nieuwsbrief en als mededeling in Medical Teacher (News & Notes), MedEdWorld.org en indien mogelijk andere internationale media

Prijsuitreiking

Uitreiking van de prijzen geschiedt tijdens de eerste dag van het NVMO-Congres.

Jurysamenstelling

De jury voor de selectie van Beste Proefschrift bestaat uit tenminste 4 gepromoveerde deskundigen (leden van de NVMO) en de winnaar van de prijs in de vorige ronde. Bij de selectie van de beste van de 3 genomineerde proefschriften wordt tenminste een buitenlandse onderzoeker betrokken als aanvullend lid van de jury. 

Prijs beste proefschrift Overzicht