Onderzoek nieuwe naam NVMO

Vijftig jaar geleden is de NVMO opgericht met als doel: kennis delen op het gebied van het medisch onderwijs. Onze vereniging is inmiddels gegroeid in ledenaantal (1434 leden in 2023), ons congres is professioneler geworden en heeft niet alleen naamsbekendheid gekregen onder medici, maar ook bij andere professionals in het gezondheidsonderwijs. 

Door een veranderende samenleving en daarmee ook de veranderende vraagstukken in de zorg willen zorgprofessionals over de grenzen van onze discipline kunnen kijken en goed interprofessioneel kunnen samenwerken. Voor het leveren van geïntegreerde, hoogwaardige en veilige persoonsgerichte zorg is immers samenwerking tussen verschillende professionals nodig.

In het afgelopen jaar hebben we gesprekken gevoerd met collega's uit onder meer het HBO. Uit deze gesprekken is gebleken dat onze huidige naam - 'Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs' - een belemmering vormt om lid te worden van onze vereniging of om ons congres te bezoeken. Het woord 'medisch' dekt voor veel collega's de lading van de vereniging niet meer. Van onze Vlaamse collega's horen wij eveneens dergelijke reacties rondom het woord 'Nederlandse'.  Al met al reden om te onderzoeken of onze naam voldoende aanspreekt voor onze huidige, maar vooral onze toekomstige leden.

Een steekproef vanuit het bestuur onder de werkgroepen en commissies van de NVMO laat zien dat er bereidheid bestaat voor een naamsverandering. Een dergelijke naamswijziging vraagt echter een professionele aanpak, zodat het bestuur heeft besloten op zoek te gaan naar een bureau die onze vereniging daarbij kan ondersteunen. 

Namens het bestuur van de NVMO

Uitgelicht Overzicht